Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 oktober 2006

Om passivhus och energisparande

Passivhus är ett energikoncept för bostäder som sägs kunna minska energianvändningen för uppvärmning med 80 procent. En relativt stor andel av den svenska energianvändningen går till att värma upp bostäder och det finns politiska mål om att denna användning ska minskas. Samtidigt ökar boendes komfortkrav bl. a. på inomhustemperaturen. För att den ekvationen ska gå ihop måste energisnåla bostadshus byggas.

År 2001 färdigställdes 20 radhus i området Lindås Park, Göteborg, som skulle nå de högt ställda energimålen för passivhus. Wiktoria Glad har i sin avhandling följt hela processen för att visa hur kunskap och erfarenhet tas tillvara när energikonceptet sprids. Hon har disputerat vid Tema Teknik och social förändring, LiU.

I byggprocessen för Lindås Park prioriterades byggnadens tekniska system medan kunskap om de boendes villkor i passivhus inte användes. Det innebar att kunskap om att husen kunde bli för varma sommartid inte togs till vara. Det gällde även för kunskap om hur boende behöver ha styrsystemen utformade.

Resultaten i avhandlingen visar på betydelsen av att det initialt fanns en eldsjäl som kunnat förankra energikonceptets idéer hos olika deltagare i byggprocessen: byggherren, byggentreprenör, konsulter och forskare. I senare projekt har mindre kommunala bostadsbolag använt innovationen. Dessa bolag bygger för att förvalta och inser att en högre initialkostnad kompenseras genom lägre driftkostnader. Byggherrar utan långsiktiga åtaganden har hittills inte initierat några passivhus.

De byggherrar som valde att bygga passivhus hade också alla upplevt hur dessa fungerade i verkligheten. Därför är det viktigt för spridningen att det finns hus som besökare kan gå in i och själva erfara med sina sinnen.

Anika Agebjörn, forskningsinformatör
013 – 28 13 34, 0709 791334, anika.agebjorn@liu.se

Kontaktinformation
Wiktoria Glad disputerade den 28 september. Hon nås på telefon 013-282218, 0709 – 529655 och e-post: wikgl@tema.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera