Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 oktober 2006

Förvärvade hjärnskador hos barn får konsekvenser på lång sikt

Förvärvade hjärnskador under barndomsåren leder till försämrad kognitiv utveckling, svårigheter med inlärning och minne samt upplevelse av försämrad livskvalitetGöran Horneman följer i sin avhandling upp två grupper av barn; dels barn och unga vuxna som fått hjärnskador under barndomsåren samt barn som genomgått kirurgisk behandling för att korrigera ett missbildat kranium.

Orsakerna till de förvärvade hjärnskadorna har främst varit trafikrelaterade. En grupp som skadades i
Västra Götaland och Halland under åren 1987-1991 har undersökts 10 år efter olyckstillfället. Dessa personer uppger påtagligt sänkt hälsorelaterad livskvalitet jämfört med icke hjärnskadade personer.

De beskriver såväl fysiska som psykiska symtom. Begåvningsmässigt ligger de cirka 10-15 IQ poäng
under genomsnittet. De mest märkbara svårigheterna, som ger konsekvenser för vardagen är svårigheter med inlärning och minne, uppmärksamhet och koncentration. De barn som i akutskedet bedömts som svårast skadade förbättrades påtagligt över tid. De kognitiva skillnaderna mellan den svårast skadade gruppen och de måttligt skadade var mindre än förväntat.

Skador på den omogna hjärnan hos barn där många funktioner inte hunnit utvecklas leder till svårigheter, som blir märkbara långt efter skadetillfället, när hjärnan behöver arbeta på ett mer avancerat sätt. Därför är det viktigt med långtidsuppföljningar av barndomsskadade eftersom det dröjer lång tid innan de slutliga konsekvenserna blir märkbara. Detta är också viktigt att beakta vid planering av rehabiliteringsverksamhet för denna grupp.

Den andra gruppen som behandlats i denna avhandling är barn med missbildade kranier p.g.a för tidig sammanväxning av skallens ben. Detta leder inte bara till ett annorlunda utseende utan kan också leda till ett förhöjt tryck, som i sin tur kan förorsaka hjärnskada. Därför korrigeras kraniets form av ett plastikkirurgiskt ingrepp. Detta sker vanligtvis vid c:a 6 månaders ålder. De barn som undersöks visar normal utveckling såväl före som efter operationen. Den använda operationsmetoden bedöms som framgångsrik och säker.

Avhandlingens titel: Head Injury in Childhood. Cognitive Outcome and Health-Related Quality of Life.

Fakultetsopponent: Professor Vicki Anderson, University of Melbourne, Parkville, Victoria, Australien
Tid och plats för disputation: Fredagen den 27 oktober 2006, kl. 10.00, Sal F1,
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Haraldsgatan 1, Göteborg
Avhandlingen kan beställas via: ann.backlund@psy.gu.se för 150 kronor exl moms och porto.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Göran Horneman
031-779 07 07(bost)
031-50 26 48(arb)
0708-30 64 60
g.horneman@telia.com

Monica Bengtson
Vik. informatör vid samhällsvetenskapliga fakulteten
773 48 41
0708-61 09 98

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera