Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 oktober 2006

Övervikt hos barn i Kina går att minska

Övervikt hos barn är idag ett lika stort problem i Beijing, Kina, som i många västerländska länder. Läkaren Jiang Jingxiong visar i sin avhandling att det går att minska detta hälsoproblem. Den 17 oktober försvarar hon sin avhandling vid Uppsala universitet.

Jiang Jingxiong har genomfört en serie undersökningar i Beijing, Kina, där övervikt hos barn idag är ett lika stort problem, som i många rika länder i västvärlden. En viktig orsak till övervikten är att det enda barn föräldrarna har ofta blir för väl omhändertaget av föräldrar eller morföräldrar. De senare har i många familjer ett stort inflytande när det gäller val av mat och hur barnen belönas.

Hennes undersökningar, som i vissa fall sträcker sig över flera år, visar att det går att få ned vikten hos barn som blivit överviktiga, men att det krävs relativt stora insatser. Det fungerar dock både genom att arbeta med barnen individuellt eller genom att undervisa alla barn i skolan. Med undervisning i skolan minskade också andelen barn som blev överviktiga under försöksperioden. Några negativa konsekvenser av insatserna kunde inte observeras.

Men för att lyckas med förebyggande arbete krävs att man tidigt kan påverka föräldrarnas och morföräldrarnas kunskaper och attityder. Särskilt gäller det hur man uppfattar hur kraftig en “frisk och stark” pojke skall se ut. Sådana förebyggande insatser kan bli mycket kostnadseffektiva och hjälpa till att förebygga framtida besvär hos dessa barn. De löper annars en större risk att utveckla bland annat hjärtkärlsjukdomar, belastningssjukdomar och diabetes eftersom barnen för med sig sin tendens att vara överviktiga in i vuxen ålder.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Jiang Jingxiong (OBS engelska), tel: 018-611 35 75, 073-736 87 80, e-post: Jiang.Jiangxiong@pubcare.uu.se, eller handledaren professor Urban Rosenqvist, tel: 018-611 35 67, 070-593 53 53, e-post: Urban.Rosenqvist@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera