Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 oktober 2006

Här föddes “datorn”

Från matematikmaskin via datamaskin och data till ordet dator – i den processen har Institutionen för Data- och systemvetenskap, DSV i högsta grad varit inblandad. Professor Börje Langefors lanserade det svenska ordet”dator” ungefär samtidigt som var han med och grundade institutionen som numera heter Institutionen för data- och systemvetenskap.

DSVs historia i korthet

När datasystemen började komma på 1960-talet uppstod också behovet av kvalificerad akademisk utbildning inom området. I början var systemen kopplade till själva datamaskinerna. Men de blev alltmer generella redskap,
som kunde användas inom en rad tillämpningsområden. Den nya akademiska utbildningen avspeglade detta.

Någon gång i mitten av 60-talet ser vi ett nytt akademiskt ämne födas. En statlig utredning 1964 föreslår att ämnet “administrativ databehandling” skulle inrättas på tre platser i landet. Ämnet kom att heta Informationsbehandling, särskilt den administrativa databehandlingens metodik. Den första undervisningen skedde inom KTH under 1965 för både
ingenjörsstudenter och studenter vid Stockholms universitet. Och året därpå bildades en institution med organisatorisk hemvist både på Stockholms universitet och på Kungliga Tekniska Högskolan med Börje Langefors som första
professor. Fr o m 1987 heter den Institutionen för data- och
systemvetenskap, DSV.

Från och med 90-talet börjar man allmänt att tala om IT (informationsteknik) istället för den tidigare förkortningen ADB. Numera håller vi på att glida över i ett språkbruk med ICT.

Ända sedan starten har dubbla organisationstillhörigheten funnits genom att DSV varit en institution inom både KTH och Stockholms universitet. Institutionen har funnits på tre olika Campus – först på KTHs Campus Valhallavägen, sedan Frescati och sedan 1990 i Kista.

Utvecklingen har sedan dess varit enastående – i grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Antalet studenter har 25-faldigats – det första året tog institutionen in 70 studenter – numera har man ca 1600 helårsstudenter och tar in ca 750 nya studenter varje höst! Det ökande
samhällsinflytande som följt av verksamheten under alla dessa år lägger en grund för det jubileum som firas 19 oktober 2006 med temat “IT för människor”.

Program för Jubileumskonferens 19 oktober
http://www.it-univ.se/visa.html?artikelid=1249

Ytterligare bakgrundsfakta

Ordet dator är en nybildning för att efterlikna andra ord i svenska som motor och traktor. Dator kan härledas till det latinska ordet “dare” som betyder “giva”. Ordet är en svensk nybildning, som inte finns i grannspråken eller i latinet. Även om det nya ordet lanserades under senare halvan av
60-talet, kom det att dröja ända till 80-talet innan det slog igenom på bredare front.

Definition ur Nationalencyklopedin

dator, automatisk maskin för beräkning och symbolbehandling. Benämningen avser nästan alltid en digital, elektronisk dator vars operationer styrs av ett i dess minne lagrat program. Den första svenska benämningen var matematikmaskin – populärt även “elektronhjärna”. Under 1950-talet tillkom beteckningen siffermaskin, och i början av 1960-talet lanserades data som förkortning av datamaskin. Alla dessa termer har nu i huvudsak ersatts med det av Börje Langefors föreslagna ordet dator, som är svensk standard.

Dator på andra språk

danska datamat
norska datamaskin
finska tietokone
isländska talva
tyska Rechner
ryska kompjuter
franska ordinateur, calculateur
spanska computadora, ordenador
italienska calculatore elettronico

Under den kommande tiden kommer en historisk webbsite växa fram. Här kommer text, foto, filmer från de 40 åren att finnas. Den kommer att nås via institutionens hemsida www.dsv.su.se

IBMs historik
Läs mer på http://www-03.ibm.com/ibm/history/

Kontaktinformation
Ytterligare information
Prefekt Anita Kollerbaur, 08-16 16 19

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera