Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 oktober 2006

Farliga småpartiklar diskuteras

Mikroskopiska partiklar i luften från vägtrafik och vedeldning skadar luftvägarna och uppskattas orsaka cirka 5.000 förtida dödsfall i Sverige. EUs program Clean Air For Europe (CAFE) uppskattar att de minsta partiklarna (PM2.5; partiklar mindre är 2.5 mikrometer) årligen orsakar 350.000 förtida dödsfall i Europa.

Vi har nu har gränsvärden i EU som fastställer hur höga halterna av luftburna partiklar får vara i våra utomhusmiljöer. Gränsvärdena omvärderas ständigt i takt med att nya forskningsrön tillkommer.
För att diskutera dessa frågor samlas det svenska Partikelnätverket på LTH den 16 och 17 oktober. Detta nätverk bildades 2001 och arrangerar årliga symposier för att ge forskare, utvecklingsingenjörer, forskningsadministratörer och olika myndigheter möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter rörande energi- och transportsektorernas hälso- och miljöpåverkan. Huvudvikten ligger på partiklar och deras hälsopåverkan.
Här sammanfattas kunskapsläget inom problemområden som emissioner, mätteknik, halter i olika miljöer, spridnings- och exponeringsmodeller och hälsoeffekter. Presentationerna vid mötet och samspelet mellan mötesdeltagarna identifierar kunskapsluckor, och avser att samordna forskningen inom befintliga eller framtida program. Mötet belyser olika svenska aktörers roll i arbetet med att förbättra luftkvaliteten och minska hälsoeffekterna orsakade av energi- och transportsektorerna.

Lokala arrangörer vid Lunds Tekniska Högskola är:
● Consortium for Aerosol Science and Technology at Lund University, CAST
● Avd. för Kärnfysik, Fysiska institutionen
● Avd. för Ergonomi och aerosolteknologi, Institutionen för Designvetenskaper
● Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS
●Energiportalen LTH

Symposiet äger rum i Stora Hörsalen, Ingvar Kamprads Designcentrum, Sölvegatan 26, Lund. Se detaljerat program i länken nedan.

http://www.fysik.lu.se/eriksw/natverket2006/lund-natverket2006.htm
http://www.itm.su.se/natverket/index.html
Program: http://www.fysik.lu.se/eriksw/natverket2006/program.htm

Närmare information ges av:
Prof. Erik Swietlicki, avd för Kärnfysik, LTH
tel: 046-2229680
e-post: Erik.Swietlicki@nuclear.lu.se

eller:

Prof. Mats Bohgard, avd för Ergonomi och aerosolteknologi, LTH
tel: 046-2228016
e-post: Mats.Bohgard@design.lth.se

Kontaktinformation
Närmare information ges av:
Prof. Erik Swietlicki, avd för Kärnfysik, LTH
tel: 046-2229680
e-post: Erik.Swietlicki@nuclear.lu.se

eller:

Prof. Mats Bohgard, avd för Ergonomi och aerosolteknologi, LTH
tel: 046-2228016
e-post: Mats.Bohgard@design.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera