Artikel från Umeå universitet
11 oktober 2006

Farliga och ofarliga streptokocker

Vad skiljer de livsfarliga grupp B-streptokockerna från dem som inte ger allvarliga blodförgiftningar? Det är huvudfrågan i den avhandling som Shi-Lu Luan försvarar vid Umeå universitet den 20 oktober.

Streptococcus agalactiae, även kallade grupp B-streptokocker (GBS), är en typ av Gram-positiva bakterier som kan orsaka allvarlig sjukdom, framför allt blodförgiftning, hos nyfödda, gravida och särskilt känsliga vuxna. Upp till 35% av befolkningen bär på dem utan att visa symtom. Hos vissa grupp B-streptokocker, serotyp III, har ett rörligt genetiskt element, GBSi1, identifierats som en möjlig markör för att identifiera de mer sjukdomsframkallande bakterietyperna.

Avhandlingen redovisar försök att med molekylärbiologiska metoder bestämma släktskap mellan bakterier som isolerats från patienter med blodförgiftning, personer med ytliga infektioner och friska bärare av bakterien. Syftet är att undersöka om de bakterier som har högre sjukdomsframkallande förmåga kan identifieras med molekylärbiologiska typningsmetoder. Med s.k. sekvenstypning analyseras totalt 314 aggressiva och icke-aggressiva isolat av S. agalactiae som samlats i norra och västra Sverige under perioden 1988-2004. I detta arbete beskrivs fem genetiska huvudtyper, kloner. Alla kan orsaka blodförgiftning, men deras sjukdomsframkallande förmåga varierade avsevärt. En typ, CC17, hade tydliga kopplingar till sjukdom hos nyfödda medan en annan, CC19, var lika vanlig vid sjukdom hos vuxna som hos spädbarn. Resultat från dessa studier kan ge bättre kunskap för att identifiera de kloner av GBS som har högre sjukdomsframkallande förmåga.

Shi-Lu Luan är doktorand vid avdelningen för biomedicinsk laboratorievetenskap, tel. 090-785 22 30, epost: shilu.luan@climi.umu.se

Avhandlingen läggs fram fredagen den 20 oktober vid Inst. för klinisk mikrobiologi, klinisk bakteriologi, och har titeln Molecular Epidemiology of Streptococcus agalactiae: Mobile Elements as Genetic Markers.
Disputaitonen äger rum kl. 09.00 i Sal Betula, by. 6M, NUS.
Fakultetsopponent är dr Barbara Spellerberg, University of Ulm, Tyskland.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera