Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2006

Ny superinstitution inom ekonomi, management & teknik

Linköpings universitet skapar Sveriges kraftfullaste institution inom området ekonomi, management och teknik.

Tre befintliga institutioner slås samman till en ny “superinstitution” med 400 anställda varav 45 professorer, närmare 3000 studenter och en omslutning på ca 300 miljoner kronor.

– Den nya enheten får en kompetensprofil som ingen annan svensk universitetsinstitution och få i Europa kan matcha, säger rektor Mille Millnert i en kommentar.

Institutionen kommer med sitt breda kunnande – inom ett område som spänner från ekonomi och juridik till management, marknadsföring, logistik, informationssystem, miljö-, produktions- och tillverkningsteknik – att vara väl skickad att framgångsrikt ta sig an många av svenskt näringslivs viktigaste framtidsfrågor.

– Linköpings universitet har alltid haft en av sina starkaste profiler i skärningspunkten mellan teknik och ekonomi, det var till exempel här vi en gång skapade civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi. Nu går vi vidare och drar fördel av att vi är ett brett universitet med en stor teknisk högskola. Vi skapar förutsättningar för ett närmare och fakultetsövergripande samarbete inom både utbildning och forskning och med ett tydligt fokus på näringslivets behov, säger Millnert.

Den nya institutionen skapas genom att institutionerna för ekonomi, konstruktions- och produktionsteknik respektive produktionsekonomi går samman. Till den nya enheten förs också avdelningen för informationssystem och management från institutionen för datavetenskap. Vid den nya enheten återfinns civilingenjörsutbildningarna i industriell ekonomi och maskinteknik samt ekonomprogrammet, internationella ekonomprogrammet och utbildningen av affärsjurister.

Den 20 oktober fattar universitetsstyrelsen beslut om den nya institutionen, som ännu inte har något namn.

Kontaktinformation
Rektor Mille Millnert 013-281001, 0709-281001, rektor@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera