Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2006

Störd proteintillverkning ger dominoeffekt i cellen

En omtvistad proteingrupp har visat sig vara viktig när nya proteiner ska tillverkas. Fungerar den inte som den ska uppstår en dominoeffekt som påverkar andra viktiga förlopp i cellen. Det visar Umeåforskare i tidskriften Molecular Cell.

Proteingruppen består av sex olika proteiner och kallas för elongatorkomplexet. Komplexet är väl bevarat från jäst till människa och det tyder på att dess funktion är betydelsefull. Om komplexet skadas påverkas nervsystemet i människa och flera olika symptom kan uppstå, t.ex. oförmåga att producera tårar och okänslighet för smärta. Exakt vad proteingruppen är till för har varit svårare att lista ut, sedan slutet av 1990-talet har forskare runt om i världen sökt svaret på frågan. Nu kan en forskargrupp vid Umeå universitet för första gången visa vilken funktion elongatorkomplexet har. Resultaten publiceras i tidskriften Molecular Cell.

Forskare har tidigare föreslagit att elongatorkomplexet deltar i tre vitt skilda förlopp i en cell: när information i arvsanlagen kopieras, när cellens byggmaterial transporteras och när transfer-RNA (tRNA) mognar, d.v.s. den molekyl som transporterar aminosyror till den växande proteinkedjan.

Umeåforskarna ställde sig frågan om det verkligen är så att elongatorkomplexet deltar i alla de här tre processerna, eller om det har en funktion som påverkar de andra två processerna. De har nu kunnat visa att elongatorkomplexet har en enda funktion, det är viktigt för mognad av tRNA. Om tRNA inte får mogna färdigt störs kroppens proteintillverkning.
– Det här leder till en dominoeffekt. Problemen sprider sig och påverkar också kopieringen av arvsanlag och transporten av cellens byggmaterial. Detta visar hur viktigt det är med optimal tillverkning av nya proteiner, säger Anders Byström, professor vid institutionen för molekylärbiologi.

Resultaten har betydelse för vår förståelse av hur proteiner tillverkas och hur det påverkar andra processer i cellen.

Artikeln har titeln “Elevated Levels of Two tRNA Species Bypass the Requirement for Elongator Complex in Transcription and Exocytosis” och publiceras i Molecular Cell Vol 24, 139-148, den 6 oktober. Artikelförfattare är Anders Esberg, Bo Huang, Marcus Johansson, och Anders Byström, vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Anders Byström, Institutionen för molekylärbiologi
Telefon: 090-785 67 64
E-post: anders.bystrom@molbiol.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera