Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 oktober 2006

Sjuksköterskor efterlyser mer forskning om mänsklig omsorg

Mänsklig omsorg inom vården påverkar patientens hälsa och välbefinnande men det finns mycket lite vetenskaplig kunskap om vad god omsorg egentligen betyder. Många sjuksköterskor vill ha mer forskning om den mänskliga omsorgen i vården. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I studien fick 95 sjuksköterskor i Fyrbodalområdet ange vilka områden de ansåg borde prioriteras inom patientnära forskning.
– Sjuksköterskorna önskade mer forskning om hur man etablerar en vårdrelation som bevarar den enskilda människans integritet och värdighet, och får patienterna att känna sig respekterade och lyssnade till, säger Siv Bäck-Petterson.

Forskning kring betydelsen av beröring, näring, tröst, hopp, sömn och stimulans fanns alla med på sjuksköterskornas prioriteringslista. De ville också se forskning om vilken betydelse samverkan mellan olika vårdgivare har för patientens välbefinnande.

Avhandlingen pekar på att mänsklig omsorg är betydelsefullt för att främja patienternas aktiva medverkan i läkeprocessen och för att minska missnöjet med vårdkontakterna. Sjuksköterskornas professionella utveckling påverkas också positivt.

– De sjuksköterskor som blir berörda av sina patienter och möter patienten som en kompetent medmänniska lär sig att lättare hantera etiskt svåra situationer. Sjuksköterskan utvecklar då också ett förhållningssätt som präglas av närhet, förståelse och engagemang, säger Siv Bäck-Pettersson.

Siv Bäck-Petterson har också analyserat journaler för alla de patienter över 65 år som amputerades vid Uddevalla sjukhus under ett år. Hennes slutsats är att den mänskliga omsorgen inte skrivs in i journalerna. Det innebär att den sjukvårdspersonal som ger medmänskligt engagemang till sina patienter inte kan uppmärksammas för det arbete de utför.

– Det gör det också betydligt svårare att utvärdera vilken effekt omtanke, uppmärksamhet och hänsynstagande har för patientens tillfrisknande. Om journalerna också redogjorde för hur patienterna subjektivt upplever vården skulle det bli lättare att bedriva vetenskaplig forskning om omsorgens betydelse för vårdens resultat, säger Siv Bäck-Pettersson.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Avhandlingens titel: Caring in research and practice- some nursing aspects

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Siv Bäck-Pettersson, leg. sjuksköterska, telefon: 0522-26 10 09, 070-646 51 92, e-post: siv.back-pettersson@vgregion.se

Handledare:
Professor Cecilia Björkelund, telefon: 031- 773 68 32, e-post: cecilia.bjorkelund@allmed.gu.se
Universitetslektor Evelyn Hermansson, telefon: 031- 773 60 95, e-post: evelyn.hermansson@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera