Tema

Utsatta barn – allas ansvar

Den senaste kunskapsöversikten från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Utsatta barn – allas ansvar, tar upp pågående och avslutad forskning om barns utsatthet. Journalisten Katarina Bjärvall intervjuar forskare på området och unga personer som har levt under utsatta förhållanden.

Vad är utsatthet? Vilka barn är utsatta? Kriterierna för vad som menas med utsatthet förändras med historiens gång. De barn som idag kallas fattiga kan ha både mobil, dvd och hygglig mat på bordet. Deras utsatthet består framför allt i en dålig självbild. Många unga saknar också skyddet av en social gemenskap. Kunskapsöversikten belyser ett brett urval av frågor om utsatthet utan att göra anspråk på att vara heltäckande.

Beställningsinformation
Utsatta barn – allas ansvar beställs på www.fas.se eller genom Hellmans förlag,
tfn: 0150-78 880, info@hellmansforlag.se
Pris: 79 kr, porto tillkommer.
ISBN 91-89602-28-5

Kontaktinformation
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), postadress: box 2220, 103 15 Stockholm,
tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se – www.fas.se – org.nr: 202100-5240.

Utsatta barn – allas ansvar

 lästid ~ 1 min