Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 oktober 2006

Litet ord som vållar stora problem vid översättning

Det lilla svenska verbet få kan ställa till stora problem vid översättning till och från svenska. I franskan finns inget verb som direkt motsvarar svenskans få. Mårten Ramnäs kartlägger i sin avhandling verbets olika användningar i svenskan och har undersökt vilka franska verb och uttryck som kan svara mot detta speciella svenska verb.

Verbet få är ett mycket karakteristiskt ord i det svenska språket i kraft av sin höga frekvens och sin mycket komplexa användning. Vid sidan av sin användning som huvudverb med grundbetydelsen ’komma i besittning av’ (få en bok) kan det också användas som kausativt hjälpverb (få Kalle att arbeta, få huset målat), partikelverb (få upp dörren) och modalt hjälpverb (få gå hem). Undersökningen baseras på en svensk-fransk parallellkorpus (Corpus Parallèle Suédois-Français), som består av tio svenska och tio franska originaltexter med översättningar till respektive språk. Korpusen omfattar sammanlagt 2,8 miljoner ord. De 4 790 förekomster av verbet få som korpusen innehåller, belagda i original- och översättningstexter, analyserar Ramnäs i sin avhandling.

Utöver de vanligaste franska motsvarigheterna för varje användning – t.ex. verben avoir och recevoir för få ’komma i besittning av’ och verben devoir och pouvoir för modalt få – identifieras andra, mindre vanliga motsvarigheter, t. ex fall där få tillsammans med ett komplement svarar mot ett enkelt franskt verb (få sömn – dormir ’sova’, osv.) eller då subjet och objekt byter roller (få en klocka – donner ’ge’ une montre, osv.).

Nollkorrespondens – det vill säga då det inte går att identifiera något element i franskan som direkt svarar mot verbet få – förekommer i högre eller lägre grad för alla användningar. När få används som huvudverb, som partikelverb eller som kausativt hjälpverb är nollkorrespondens relativt ovanlig och kan förklaras av generella strukturskillnader mellan de båda undersökta språken. När få används som modalt hjälpverb är nollkorrespondens mycket vanlig. Vissa användningar av få uppvisar stora skillnader mellan källspråkstexter och målspråkstexter. I korpusen är modalt få underanvänt i svenska målspråkstexter medan kausativt få är överanvänt. Som ekvivalenter till det svenska verbet få uppvisar på samma sätt även vissa franska verb och uttryck en stor skillnad i frekvens om man jämför käll- och målspråkstexter. I avhandlingen diskuteras faktorer som kan tänkas bidra till denna ojämna fördelning.

Avhandlingens titel: Étude contrastive du verbe suédois få dans un corpus parallèle suédois-français.
(En kontrastiv studie av det svenska verbet få i en svensk-fransk parallellkorpus.)
Opponent: Professor Hans Kronning, Uppsala
Disputationen äger rum lördagen den 14 oktober 2006 kl. 10.00
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Kontaktinformation
Närmare upplysningar kan fås av Mårten Ramnäs
031-773 18 09 (arb.), 0704-30 12 02
marten.ramnas@rom.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
031-773 48 65, barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera