Tema

Ökad risk för nackbesvär vid tungt arbete nattetid

Risken att få besvär i nacke och skuldra ökar med nästan fem gånger om man utsätts för flera olika riskmoment samtidigt på jobbet. Ergonomiska åtgärder, som att lära anställda lyfta på rätt sätt för att undvika fortsatt smärta och funktionsnedsättning, är också överskattade, visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Arbetsskador i nacke och skuldror drabbar så många som hälften av befolkningen någon gång i livet. Efter fem år har bara en tredjedel blivit bättre. I dag bedöms arbetsskador i så kallade skadeutredningar genom att granska varje riskmoment inom ett visst yrke – till exempel arbete med händerna över axelhöjd – för sig. Men Wim Grooten visar i sin avhandling att en kombination av minst två av tre riskmoment på arbetsplatsen ger en kraftigt ökad risk att utveckla besvär med nacke och skuldra.

Risken ökar med nästan fem gånger om till exempel tungt manuellt arbete kombineras med ensamarbete och om man arbetar i skift.

– Jag har lagt ihop ett och ett och sett att det blir tre. Förhoppningsvis kommer det här att få genomslag i framtida skadeutredningar av arbetsskador så att människor får rätt hjälp, säger Wim Grooten, sjukgymnast och forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

I sin studie upptäckte Wim Grooten också att försök att förbättra den ergonomiska situationen på jobbet för en person med arbetsskador i nacke och skuldror och ländrygg inte hjälper. Resultatet gäller över en femårsperiod.

– Det här resultatet sparkar många på smalbenen. Men min avhandling visar tydligt att hela det kritiska momentet, till exempel ett tungt lyft, måste bort för att den drabbade ska bli av med smärtan. Vi måste helt enkelt anpassa arbetet till människan och inte tvärtom, säger Wim Grooten.

Avhandling: ”Work and Neck/ Shoulder Pain, Risk and Prognostic Factors” av Wim Grooten vid Institutionen för folkhälsovetenskap, avdelningen för yrkesmedicin, Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Med dr Wim Grooten
Tel: 0735-832995
E-post: wim.grooten@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95, 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Ökad risk för nackbesvär vid tungt arbete nattetid

 lästid ~ 1 min