Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2006

Litteraturläsning får elever att reflektera över egna erfarenheter

Skönlitteraturläsning i gymnasiet inbjuder eleverna till att reflektera över etiska och existentiella frågor och det är i dialogen med andra som förståelse och nya föreställningar kan skapas. Det visar en ny avhandling från Malmö högskola, Birgitta Bommarcos “Texter i dialog. En studie i gymnasieelevers litteraturläsning.”

Syftet med avhandlingen är att undersöka vad som händer när gymnasieelever läser skönlitteratur och Birgitta Bommarco har följt en klass elever på samhällsprogrammet under tre år.

Birgitta Bommarco tycker att det är viktigt att låta eleverna reflektera över vad de har läst. Hon lät eleverna både skriva om böckerna och sin läsning och sedan diskutera i grupper. Avhandlingen visar att eleverna har ett starkt behov av att koppla det de läser till sina egna sociala världar.
– Elever tar med sig kompetenser och en massa erfarenheter in i läsningen och de erfarenheterna kan användas i litteraturundervisningen. Litteraturundervisning handlar inte bara om att läsa utan också om att skriva och samtala om sin läsning. Det bygger på uppfattningen att litteraturläsning är en process, säger Birgitta Bommarco.

Hon menar att det blir lättare för eleverna att diskutera etiska och existentiella frågor om de har en bok eller en film att förhålla sig till, och dessutom är det bättre att inrikta undervisningen på att djupstudera några böcker än att läsa många böcker bara för läsandets skull.
– Romanerna fick eleverna att diskutera manligt och kvinnligt, familj, vänskap och kärlek. Jag menar att det är ämnen man kan jobba vidare med och låta eleverna uttrycka sig på andra sätt i uppföljande muntliga och skriftliga uppgifter, säger hon.

I avhandlingen analyseras elevernas läsning av tre romaner som Birgitta Bommarco hade valt men eleverna fick även fritt välja varsin egen bok. När eleverna fick välja böcker valde de flesta böcker av Jan Guillou, Henning Mankell eller Liza Marklund. Enligt Birgitta Bommarco är det en uppgift för svensklärarna på gymnasiet är att visa eleverna att det finns fler alternativ. Beslutsfattarna måste lita på lärarnas erfarenheter när det gäller att välja lämplig litteratur för sin undervisning. Det är lärarna som bäst kan avgöra vad som passar i olika elevgrupper.
– Jag tycker inte att det ska finnas en kanon. Jag tror inte på tvång och att ha fastställd litteratur. Det finns så mycket litteratur att välja på. Läraren måste utgå från eleverna i klassen och eleverna måste också få vara med och bestämma. Det ska finnas ett givande och tagande i klassrummet. Dessutom är det ju bra för läraren att veta vad eleverna läser för böcker, säger hon.

Birgitta Bommarco tycker att skönlitteratur borde användas mer i undervisningen även i andra ämnen än svenska eftersom skönlitteraturen är en unik källa till kunskap om människor i olika tider och kulturer.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Birgitta Bommarco, birgitta.bommarco@telia.com, telefon 046-145185, mobiltelefon 070-3066223.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera