Artikel från Linköpings universitet
3 oktober 2006

Brist på inflytande över arbetet sätter sig ofta i magen

Personer med litet inflytande över sitt eget arbete riskerar oftare än andra attdrabbas av mag- och tarmbesvär. Särskilt gäller detta för kvinnor, visar en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet.

Irriterad tarm (irritable bowel syndrome, IBS) är en funktionell åkomma i mag-tarmkanalen som idag kan betecknas som en dold folksjukdom. Den drabbar relativt unga människor och särskilt kvinnor. Symtomen är antingen kroniska eller uppträder periodvis i form av magvärk, uppspändhetskänslor i magen, förstoppning och diarré.

10-20 procent av befolkningen har dessa besvär som i många avseenden speglar vårt moderna stressade liv. Orsakerna bakom IBS är många och behandlingen inom primärvården är oftast fokuserad på att lindra symtomen snarare än att bota sjukdomen. Trots att sjukdomen inte är livshotande blir det dagliga livet allvarligt påverkat för dem som drabbas.

Doktoranden Åshild Olsen Faresjö vid Avdelningen för socialmedicin och folkhälsovetenskap har granskat data från tre vårdcentraler under fem års tid. Dessa data kompletterades med en fallkontrollstudie bland 515 patienter med IBS och 4 500 i en kontrollgrupp.

Ett av avhandlingens huvudresultat är att kvinnor med litet inflytande i planeringen av sitt arbete, litet inflytande över sin arbetstid och små möjligheter att lära nya saker i arbetet, löper störst risk att drabbas av sjukdomen. Detta gäller även efter att data justerats för andra tänkbara inverkande faktorer.

Symtomen gör att patienter av båda könen påverkas i sitt dagliga yrkesliv. Kvinnliga IBS-patienter uppgav också betydligt lägre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med kvinnor i samma ålder utan denna sjukdom, och även jämfört med män som hade sjukdomen.


Avhandlingen “Irritable bowel syndrome diagnosed in primary care – occurence, treatment and impact on everyday life” läggs fram vid disputation fredag 6 oktober 2006, kl 13.00 i Aulan, Hälsans Hus, Campus US, Linköping.

Kontaktinformation
Åshild Olsen Faresjö
e-post ashfa@ihs.liu.se
tel bostad 013-177502, mobil 070-3629593

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera