Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2006

Ny behandlingsmetod mot svår malaria

Den farligaste formen av malaria är svårbehandlad och skördar varje år två miljoner liv. Forskare från Karolinska Institutet har nu utvecklat ett nytt kraftfullt vapen mot sjukdomen.

Svår blodbrist, andningsproblem och hjärnpåverkan är vanliga och livshotande följder av svår malariainfektion. Sjukdomstillstånden uppkommer i samband med att P. falciparium, parasiten bakom sjukdomen, infekterar röda blodkroppar varpå dessa ansamlas i stora mängder och hindrar blodflödet genom de fina blodkärlen i hjärnan och andra organ.

Anledningen till att blodkropparna klibbar ihop och fastnar i kärlen är att parasiten inne i blodkroppen producerar proteiner som fungerar som ett klister – proteinerna sticker ut från blodkroppens yta och binder till receptorer på andra röda blodkroppar och i blodkärlsväggen. Forskarnas utmaning har varit att lösa upp bindningarna så att de infekterade blodkropparna kan följa med blodflödet till mjälten och förstöras.

Forskargruppen, som leds av professor Mats Wahlgren, har nu utvecklat en substans som hindrar infekterade blodkroppar från att binda till varandra och till blodkärlen. Substansen lösgör dessutom blodkroppar som är bundna sedan tidigare. Med den nya metoden har forskarna effektivt kunnat behandla svår malaria hos råttor och primater och det återstår att se om samma goda resultat gäller för människor.

– Det saknas idag ofta behandling som kan rädda den svårt malariasjuke. Vi har utvecklat en substans som kan komma att hjälpa dessa patienter, säger Mats Wahlgren.

Tidigare användes en anti-koagulerande substans med namnet heparin i behandling mot svår malaria. Heparin hade förmåga att lösgöra blodkropparna men togs snabbt ur bruk när det visade sig att substansen orsakade inre blödningar. Den nya substansen är en vidareutveckling av heparin med den viktiga skillnaden att den inte påverkar blodets normala koagulering.

Studien, som är finansierad delvis av SIDA och Dilafor AB, presenteras den 29 september i PLoS Pathogens.


Publikation:
“Release of sequestred malaria parasites upon injection of a glycosaminoglycan” av Anna M. Vogt, Fredrik Pettersson, Kirsten Moll, Cathrine Jonsson, Johan Normark, Ulf Ribacke, Thomas G. Egwang, Hans-Peter Ekre, Dorothe Spillmann, Qijun Chen och Mats Wahlgren, PLoS Pathogens, September 2006, Vol. 2, Issue 9, e100.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Professor Mats Wahlgren
Tel: 08-524 872 77, 070-556 12 46
E-post: Mats.Wahlgren@ki.se

Postdoc Anna Vogt
Tel: 08-457 25 09, 070-320 48 73
E-post: Anna.Vogt@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera