Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 september 2006

Smidigare fordonstransport till sjöss

Enbart friktionen mellan fordonsdäck och fartygsdäck kan räcka för säker fordonstransport till sjöss. Det visar en doktorsavhandling vid Sjöfart och marin teknik på Chalmers.

Betydligt fler fordon skulle få plats och kunna lastas på och av snabbare, om de inte behövde surras. Surrningen kan dessutom orsaka ytliga skador, samt genom kraftig punktbelastning även skador i fordonens och fartygsdäckens konstruktion.

Junbo Jia har i sin doktorsavhandling undersökt hur ett surrningsfritt däck skulle kunna utformas. Med hjälp av datorsimuleringar har han tittat närmare på krafter, vibrationer och rörelser hos fordon och fartyg vid olika laster och väder. Stor hänsyn måste tas till att inte fordonen ska kunna röra sig, eftersom det kan orsaka instabilitet. Som typexempel har ett 6 000 – enheters RO-RO-fartyg använts.

Undersökningen visar att det är fullt möjligt att utforma däcket så att fordonen kan färdas säkert utan surrning, vid vissa rutter och i inte alltför hårt väder. Konstruktionen bör dock fortfarande ha fästhål för surrningar för att det är ska vara möjligt att säkra på vanligt sätt om det skulle behövas.

I avhandlingen har Junbo Jia, tillsammans med de medverkande partnerföretagen, tagit fram flera förslag på utformning av surrningsfria däck. Nästa steg på väg mot industriell produktion är att testa dem i verkligheten på oceangående fartyg.

Avhandlingen har titeln “Dynamics of Vehicle-Deck Interactions” och den försvaras vid en offentlig disputation den 5 oktober kl 10.00 i hus Saga, Campus Lindholmen, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Junbo Jia, Avdelningen för fartygs utformning och konstruktion, Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers.
Tel: 031-772 14 67
E-post: junbo.jia@chalmers.se

Handledare: Anders Ulfvarson, professor, samt
Jonas Ringsberg, docent, Avdelningen för fartygs utformning och konstruktion, Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers.
Tel: 031-772 14 89
E-post: jonas.ringsberg@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera