Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 september 2006

Ledande modeakademiker samlas vid Stockholms universitet

Flera av världens mest erkända forskare inom modevetenskap deltar i det tvådagars-symposium som inleds i morgon vid Stockholms universitet. Symposiet är ett led i universitetets satsning på modevetenskap som grundlades genom en donation av Familjen Erling-Perssons stiftelse.

– Intresset för konferensen är stort från flera grupper – såväl från studenter, lärare och forskare i norden som från näringsliv och kulturinstitutioner. Det är ett privilegium för modevetenskapen vid Stockholms universitet att redan så här tidigt i centrets historia ha förmånen att samla så många av de mest framstående forskarna inom det modevetenskapliga fältet, säger Lizette Gradén, koordinator vid Centrum för modevetenskap, Stockholms universitet.

Huvudtalare vid symposiet är Valerie Steele, verksam vid Museum at the Fashion Institute of Technology i New York.

Den första juli i år etablerades Centrum för modevetenskap vid universitetet. Under hösten antogs 400 studenter till en 5-poängs introduktionskurs och 25 studenter påbörjade en ettårig magisterkurs som kommer att byggas ut till ett mastersprogram. Även en kandidatutbildning
kommer att inrättas. En professur har utlysts internationellt. Utlysningen pågår till månadsskiftet och kommer att tillsättas under nästa år. En gästprofessor, Rebecca Arnold, är verksam vid centret sedan terminens början.

– Etableringen av modevetenskap vid Stockholms universitet har fått stor uppmärksamhet internationellt och flera utländska universitet har uttryckt intresse för samarbeten på området, säger Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet, som inleder symposiet.

Styrelseledamöterna i Centrum för modevetenskap blir enligt rektors beslut den 21 september:

– Professor Margaretha Rossholm Lagerlöf, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
– Docent Håkan Preiholt, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
– Ingrid Giertz-Mårtensson, VD, Swedish Vision AB
– Tom Hedqvist, rektor, Beckmans Designhögskola
– Lena Rangström, 1:e intendent, Livrustkammaren

Ordföranden i styrelsen är Astrid Söderbergh Widding, professor och prodekan vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet.

Fakta om modevetenskap:
Modevetenskap är en tvärvetenskaplig akademisk disciplin under uppbyggnad. Den studerar mode som fenomen, såväl ur ett historiskt som ur ett samtida perspektiv, med utgångspunkt exempelvis i estetiska vetenskaper, etnologi, företagsekonomi, genusvetenskap, historia, kulturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, socialantropologi och sociologi.

Kontaktinformation
För ytterligare information modevetenskap:
Lizette Gradén, koordinator, Centrum för modevetenskap, tfn 08-16 11 18, e-post lizette@fashion.su.se
Louise Wallenberg, koordinator, Centrum för modevetenskap, tfn 08-16 11 56, e-post louise@fashion.su.se

För pressbilder eller kontakt med föreläsarna:
Maria Erlandsson, pressekretare, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91,
e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera