Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2006

Miljöledningssystem viktiga i arbetet för hållbar utveckling

Det har blivit allt vanligare att företag möter olika krav på miljöanpassning genom att införa så kallade miljöledningssystem, men vilka resultat ger dessa? En doktorsavhandling i kulturgeografi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet visar att miljöledningssystem ger positiva resultat, men att dessa är såväl plats- som situationsspecifika. Efter ett tag stelnar miljöledningssystemen i sin egen framgång, men de skapar en anda av miljötänkande som leder till positiva effekter inom områden utanför miljöledningssystemets ramar.

I det samtal som förs om miljöledningssystemen råder det osäkerhet om och på vilket sätt användningen spelar roll i arbetet för en hållbar utveckling. Det gäller såväl hur principerna tolkas och omsätts i praktiken som hur konsekvenserna för miljön i form av reducerade flöden ser ut.

Avhandlingen visar att implementeringen av ett miljöledningssystem leder till en långvarig process där lokala aktörer spelar viktiga roller. Betydelsefulla energi- och materialflöden effektiviseras och många utsläpp reduceras. Miljöledningssystemet är framgångsrikt men stelnar efter ett tag i sin egen framgång. Efter ett inledande fokus mot lokala och interna verksamhetsprocesser, synliga och relativt lätt åtgärdade miljöproblem, riktas också blickarna mot andra delar av produktionssystemet som är svårare att åtgärda, till exempel transporter och insatsvaror.

– Miljöledningssystemet skapar en anda av miljötänkande som går utöver ISO-standardens ramar, säger författaren Ulf Ernstson. Det leder till aktiviteter och åtgärder inom områden som från början inte var avsedda att påverkas av miljöledningssystemet, vilket ger synbara resultat utan att de uttryckligen nämns i de styrande dokumenten i miljöledningssystemet. Själva innehavet av ett miljöledningssystem genererar alltså nya aktiviteter och åtgärder som påverkar den totala belastningsbilden i en positiv riktning.

Avhandlingen handlar om de svenska företagens och organisationernas miljöarbete, primärt spridningen, implementeringen och räckvidden av miljöledningssystemet ISO 14001. Särskilt uppmärksammas lokala förhållanden och handlingar som leder fram till miljöförbättringar.

Under de första åren av innovationsförloppet i Sverige var det främst större företag (sett till antal anställda) som var framträdande med att certifiera hela eller delar av sin verksamhet. Likaså dominerade de tillverkningsinriktade branscherna. Dessa är fortfarande tongivande sett till antal certifikat, men övriga branscher är på frammarsch, främst de inom tjänste- och servicesektorn.

Tid för disputation: torsdag 28 september kl 13
Plats: sal B32, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens titel: “Kontrakt med naturen. Om spridning och implementering av miljöledningssystem”.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Ulf Ernstson, telefon 031-773 1422, mobil 070-529 9146,
e-post ulf.ernstson@geography.gu.se

Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30, Göteborg
Telefon: 031-773 1247 Telefax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera