Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2006

Chefen spelar huvudroll för återgång till arbete

Chefer tycker både att stöttande arbetskamrater och den sjukskrivnes egen motivation är viktigt för att en sjukskriven medarbetare ska kunna komma tillbaka till jobbet, men de tycker också att de själva spelar en mycket viktig roll i rehabiliteringsprocessen. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin.

23 chefer vid flera olika offentliga förvaltningar och privata företag har deltagit i en fokusgruppstudie där de diskuterat hur de ser på sitt ansvar och sina möjligheter att hjälpa anställda tillbaka till arbete när de är långtidssjukskrivna. Alla chefer i studien pekade på vikten av att som chef vara ett stöd för den sjukskrivne medarbetaren.
– Chefernas stora engagemang och ansvarstagande var oväntat men glädjande. Det är viktigt att ta tillvara på utvecklingen i samarbetet vid rehabiliteringen av sjukskrivna, säger arbetsterapeuten Kristina Holmgren som genomfört studien.

Studien publiceras i nästa nummer av den vetenskapliga tidskriften Journal of Occupational Rehabilitation. I en tidigare studie har Kristina Holmgren kunnat konstatera att långtidssjukskrivna kvinnor tycker att det är viktigt att med chefens stöd i tillfrisknandet, en bild som nu stöds av cheferna själva. Både cheferna och de långtidssjukskrivna tryckte på vikten av att kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare måste fungera.
– Cheferna poängterade att de kunde stötta den sjukskrivne i ett tidigt skede och ha en tät kommunikation med den anställde. Men de tyckte också att arbetskamraterna och den sjukskrivnes egen motivation var viktig, säger Kristina Holmgen.

Många av cheferna tyckte också att samarbetet med Försäkringskassan blivit bättre under senare år.
– De upplevde att Försäkringskassan fått en syn som var mer samspelt med deras egen och många av dem tyckte att det var bra att Försäkringskassan nu ställer krav på att också den sjukskrivna ska delta i rehabiliteringsprocessen mer aktivt.

I Sverige är arbetsgivaren enligt lag skyldig att göra en rehabiliteringsplan för anställda som är långtidssjukskrivna, men mindre än hälften av arbetsgivarna skickar in en sådan plan till Försäkringskassan. Alla chefer i Kristina Holmgrens studie hade dock erfarenhet av att upprätta rehabiliteringsplaner.
– Långtidssjukskrivningarna är i mångt och mycket en samhällsfråga som måste lösas på politiskt. Det är svårt för enskilda chefer att ta hand om problemen utan att riskera att spräcka sin budget eller påverka andra delar av verksamheten, säger Kristina Holmgren.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Kristina Holmgren, leg. arbetsterapeut, telefon: 070-492 84 32, e-post: kristina.holmgren@vgregion.se
Universitetslektor Synneve Dahlin-Ivanoff, telefon 031-773 57 39, e-post: synneve.dahlin-ivanoff@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera