Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2006

Beslut idag: Nytt Berzelii Centra vid Stockholms universitet

Ihåliga kristaller med avancerade egenskaper i kemiska reaktioner. Det är grunden för ett nytt forskningscentrum vid Stockholms universitet där kemister från olika ämnesområden samarbetar. Det finns också ett engagemang från näringslivet eftersom kristallerna erbjuder både billigare och bättre industriprocesser.

Zeoliter är det lite exotiska klingande namnet på kristallerna som Xiaodong Zou, professor i strukturkemi vid Stockholms universitet, forskar om. Definitionen är att de har hålrum där mindre molekyler kan fångas in eller fås att reagera. De porösa zeoliterna är mycket heta internationellt. Zeoliter används bland annat som katalysatorer i raffinaderier för att bryta ned kolkedjorna i tjockolja. De finns också i tvättmedel där de fångar in metaller och motverkar hårt vatten. Att lagra vätgas i framtidens energisysystem är en kommande användning.

– Det är intressant att kristallerna har så många olika tillämpningar. Men jag tycker också om kristallerna för att de är så vackra, säger hon.

Xiaodong Zou och hennes grupp har framställt fyrtio olika kristaller varav några helt nya typer av zeoliter. Forskningen får nu stöd som ett så kallat Berzelii Centra av Vinnova och Vetenskapsrådet. Satsningen ger tio miljoner kronor årligen fram till 2017. Stödet gör att Xiaodong Zou räknar med att nyanställa 15 personer vilket möjliggör en utökad forskning på området.

– Kristallerna är som små byggnader. Vi kan styra vilka ämnen som ska komma in utifrån storlek, laddning och form, och vad som händer med ämnet inne i zeoliten. Våra “nanodockskåp” kan bli fabriker som ska tillverka något eller lager där ämnens ska fastna, säger Xiaodong Zou.

Användningsområdena för specialdesignande zeoliter är stort. Intresset märks genom att flera företag är med i forskningscentrat, bland andra Perstorp och AstraZeneca.

En viktig del i Xiaodong Zous forskning är att utveckla zeoliter som kan styra reaktioner mer selektivt. Här är även läkemedelsindustrin en intressent. Förutom billigare processer är den stora vinsten att få fram sina produkter i så ren form som möjligt, något som är extra viktigt för läkemedel eftersom föroreningar kan ge oönskade medicinska bieffekter.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Xiaodong Zou, professor stukturkemi, tfn 08-16 23 80 mobil 076-216 88 20, e-post zou@struc.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera