Artikel från Mälardalens universitet
26 september 2006

Samma etik bör råda i virtuella och verkliga samhällen

Är ett dataintrång och ett villainbrott samma sak? Ja, båda händelserna är olagliga och oetiska. Enligt en avhandling från Mälardalens högskola är det viktigt att samma etik råder i den virtuella och den verkliga världen. För att detta ska kunna ske bör lagarna inom dataetiken inte bara sättas av jurister, utan även av datatekniker, menar forskaren Gordana Dodig-Crnkovic, som disputerar på fredag.

Med en doktorstitel i fysik från universitetet i Zagreb sedan tidigare har nu Gordana Dodig-Crnkovic på ett mångvetenskapligt och gräns-överskridande tillvägagångssätt genomfört undersökningar i informations-semantik (hur man skapar mening från en datamängd) och dataetik (värdegrunder och praktik). Inom etikområdet studerar Gordana dels personlig integritet, dels bevakning, aktuella frågor i och med dagens användning av informations- och kommunikationsteknologi. Dataetik är ett nytt och viktigt ämne för framtida tekniker, och forskningsresultatet kommer att användas som ett underlag för beslut inom både design och användning av datorer.

Den grundläggande idén i avhandlingen är att hela vårt universum består av information som genomgår förändringar genom fysikaliska processer, vilka i sig är beräkningsprocesser. Alltså ses allt som finns i universum som ett resultat av beräkningsprocesser som pågår i en informationsstruktur.

Gordana undersöker i avhandlingen grunderna till nya beräknings-processer och möjligheter för något som kallas “Natural Computation eller Unconventional Computing”, vilket kommer att leda till en helt ny förståelse om vad beräkning är, hur man beräknar, vad som går att beräkna, vad information är och hur den är relaterad till beräkningsprocesser. Detta kan tillämpas direkt inom kognitiv robotik och intelligenta system.

Disputationen av “Undersökningar i informationssemantik och dataetik” äger rum fredagen den 29 september, Mälardalens högskola, Högskoleplan, Västerås, sal Beta, klockan 13.30

Kontaktinformation
Gordana Dodig-Crnkovic
Institutionen för datavetenskap och elektronik
Mälardalens högskola
tfn: 021-151725,
e-post: gordana.dodig-crnkovic@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera