Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2006

Forskning om risk och krishantering stärks vid Mittuniversitetet

Forskargruppen Kris och risk i det heterogena samhället (KRIHS), är en av åtta forskningsmiljöer i Sverige som under de kommande tre åren får ekonomiskt stöd av Krisberedskapsmyndigheten. Syftet är att stärka och vidareutveckla Mittuniversitetets forskning kring samhällsvetenskapliga aspekter av kriser och risker samt att öka samarbetet med andra aktörer nationellt och internationellt.

Krisberedskapmyndigheten har beviljat pengar för att stärka och vidareutveckla den forskning kring risker och kriser som påbörjades för några år sedan, men också att förmedla forskningens resultat till det omgivande samhället.

– Vi startar därför “Träffpunkt KRIHS”, som blir en mötesplats för forskare och myndighets-representanter på nationell och regional nivå med intresse för samhällsvetenskapliga aspekter av kriser och risker, säger Anna Olofsson som är projektledare i forskargruppen. Temat för träffarna blir “Kris och risk i det heterogena samhället” och de kommer att arrangeras i Östersund en gång om året.

Med heterogenitetsperspektiv menas att man studerar vilken betydelse etnicitet, ålder, sexuell läggning och funktionshinder har när det gäller uppfattning om risker, agerande vid kriser och kriskommunikation. Kunskapsspridningen är viktig eftersom kommuner och andra ansvariga myndigheter inte alltid har så mycket kunskap om dessa frågor.

Utöver “Träffpunkt KRIHS” startar forskargruppen regelbundna seminarier där forskningen presenteras för kritisk granskning av andra forskare och experter. Ett elektroniskt nyhetsbrev till forskare och offentliga aktörer finns också med i planeringen. Anslaget för kunskapsförmedlingen är 175 000 kronor per år i tre år.

– Det är viktigt att sprida den kunskap som vår forskning ger. Vi är därför mycket glada för att arbetet med att bygga upp forskningen på området ger resultat och att vi nu får möjligheten att fortsätta med att stärka forskningsmiljön vid Mittuniversitetets institution för samhällsvetenskap, Avdelningen för sociologi, säger Anna Olofsson.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Anna Olofsson, 063-16 55 67, 070-676 0264, anna.olofsson@miun
Susanna Öhman, 063-16 54 85, 070-667 5485, susanna.ohman@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera