Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2006

Återfunnen gnostisk text kastar nytt ljus på tidig kristendom

Genom att lägga särskild vikt vid svåröversatta textställen i Sanningens evangelium som hittades vid ett stort skriftfynd i Egypten 1945, har Jörgen Magnusson upptäckt en tidigare okänd diskussion om den judiska lagen bland gnostiska kristna. Hans analys tyder på att dokumentet är mycket gammalt och sannolikt skrivet av den store gnostiske läraren Valentinus. Disputationen äger rum den 29 september vid Uppsala universitet.

Cirka år 180 varnade kyrkofadern Irenaeus sina trosfränder för att läsa Sanningens evangelium, en text som då användes bland de gnostiska kristna som vi idag kallar valentinianer. Liksom många andra gnostiska texter försvann dock Sanningens evangelium då den katolska tron blev statsreligion i romarriket. Men i det stora skriftfynd som gjordes 1945 nära den egyptiska staden Nag Hammadi, återfanns en text som forskare nu i mer än femtio år tvistat om. Kan det vara texten som Irenaeus nämnde? Är den till och med skriven av den store gnostiske läraren Valentinus själv? Vissa menar att Sanningens evangelium är en senare text som inte kan knytas till Valentinus.

Men forskare har ofta tagit sin utgångspunkt i kyrkofädernas uppfattningar i sina analyser av texterna, trots att många texter anses vara valentinianska. Detta kan ha dolt sådant som var angeläget för valentinianerna själva, menar Jörgen Magnusson som har läst Sanningens evangelium i ljuset av andra valentinianska texter. Han har lagt särskild vikt vid sådana ställen som vållat översättare stora svårigheter och på detta sätt upptäckt en diskussion om den judiska lagen som tidigare varit okänd. Han visar att Valentinianerna tog avstånd såväl från en lagstiftning som grundar sig på vedergällningsprincipen som ifrån ett egoistiskt och hänsynslös liv.

– De var alltså inte såsom ofta hävdats ointresserade av etik, men de ville inte grunda sin moral i ett världsligt system som de som gnostiker ansåg sig ha lämnat, säger Jörgen Magnusson.

Han finner ett starkt missionspatos i texten, men den återspeglar en situation där församlingen uppmanas att dra sig undan de många strider som tycks ha plågat omgivningen. Man skulle i stillhet förmedla andlig insikt till dem som sökte, men avstå från stridigheter med andra församlingar. Enligt Jörgen Magnusson är Sanningens evangelium inte bara en mycket tidig text, utan Valentius eget tal till sin församling.

– Det är svårt att föreställa sig att någon annan tidig valentinian än Valentinus själv skulle ha haft auktoritet nog att uppmana församlingen att dra sig ur de konflikter som utmärkte hundratalets Rom.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Jörgen Magnusson på 018-55 19 23, eller Jorgen.Magnusson@teol.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera