Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 september 2006

Ultraljud mot diskbråck?

Diskbråck är en vanlig sjukdom som orsakar mycket ryggont och och nervsmärta i benet – ischias – som leder till många sjukskrivningsdagar. Ibland går sjukdomen över av sig själv, men ibland krävs en operation som är ganska omfattande. Men nu verkar ett skonsammare alternativ, ultraljud, vara på väg.

Den nya metoden har utvecklats vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund. Tekniken beskrivs i en avhandling av fysikern Johan Persson.
Principen är att fokuserat ultraljud riktas direkt mot den broskskiva (disken) som börjat bukta ut så att den trycker på nerverna. När brosket blir upphettat krymper dess kollagenfibrer så att brosket inte längre buktar ut lika mycket. Därmed trycker det inte heller på nerverna på det sätt som orsakat smärta.
Johan Perssons avhandlingsarbete innehåller bl a design av ultraljudsgivare, temperaturmätningar i laboratoriet och simulering av temperaturdistributionen i disken vid ultraljudsbehandling – några av de viktiga stegen i utvecklingen av denna nya teknik.
Vid en traditionell diskbråcksoperation öppnas den skadade disken. Operationen kräver sjukhusvård och lång sjukskrivning samt medför en viss risk för komplikationer. Ultraljudsbehandlingen däremot görs med lokalbedövning, tar bara sex minuter och kräver ingen inläggning. Om metoden håller vad den lovar kan den därför bli både mer tilltalande för patienten och billigare för sjukvården.
Ultraljudsmetoden är, enligt professorn i ortopedi Björn Strömqvist, avsedd för diskbråck som inte är alltför stora (s k täckta, icke-perforerade bråck). Den testas nu i försök i en s k multicenterstudie i Sverige, Tyskland, Sydkorea, Italien och Turkiet. Studien är ännu i en mycket tidig fas, men preliminärt verkar två tredjedelar av de behandlade diskbråckspatienterna kunna bli hjälpta av ultraljudet.
Under Björn Strömqvists ledning kommer avdelningen för ortopedi i Lund också att undersöka om metoden kan användas för s k diskdegeneration. Det är en åldersbetingad förändring av ryggkotornas broskskivor som är ännu vanligare än diskbråck.

Mer information Johan Persson, 046-222 07 39 eller 0733-12 99 11, Johan_K.Persson@med.lu.se, eller hans handledare professor Björn Strömqvist, 046-172063 och Bjorn.Stromqvist@med.lu.se. En sammanfattning av avhandlingen finns på http://theses.lub.lu.se/postgrad/. Dess titel är Effects of high intensity focused ultrasound on the intervertebral disc.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera