Artikel från Uppsala universitet
20 september 2006

Riskfaktorer för astma identifierade

Fuktiga bostäder, men också kraftig övervikt, ökar risken för att drabbas av astma eller andra luftvägsbesvär. Det är ett av de resultat som María Gunnbjörnsdóttir kommer fram till i sin avhandling där hon undersökt olika riskfaktorer. Disputationen äger rum den 22 september vid Uppsala universitet.

Förekomsten av astma och allergier har ökad markant i industriella länder de senaste årtionden. Syftet med María Gunnbjörnsdóttirs avhandling har varit att identifiera riskfaktorer för att utveckla astma och luftvägssymptom i Nordiska länder.

Hon har bland annat undersökt sambandet mellan fukt i hemmet och astma eller luftvägssymptom. Resultaten visar att 20 procent av befolkningen har haft vattenläckage, synlig mögelväxt eller tecken på fukt i golvmaterial under det senaste året. Dessa hade högre förekomst av luftvägssymptom, som hosta och pip i bröstet, och astma, än de som inte bodde i fuktiga bostäder.

María Gunnbjörnsdóttir utvärderade också kroppsvikt, sura uppstötningar och snarkningar som riskfaktorer för att utveckla astma och luftvägssymptom. Hon fann att kraftig övervikt ökade risken för astma och luftvägssymptom. Även sura uppstötningar visade sig vara en riskfaktor, medan snarkning var en riskfaktor för att utveckla luftvägssymtom men inte astma.

Eftersom förekomsten av astma och allergier varierar inom Norden jämförde hon inomhusmiljön i två städer med låg förekomst av astma och allergi; Reykjavik och Tartu, med Uppsala, som har hög förekomst av astma och allergi. På Island där man hade lägre förekomst av astma och allergi hade man också lägsta halterna av inomhusallergener (katt och kvalster).

– Det kan vara en del av förklaringen till varför astma och allergier inte är lika vanliga där som i Uppsala. Däremot kan inte skillnaderna mellan Uppsala och Tartu förklaras av sådana faktorer, eftersom mängden allergener i inomhusmiljön i dessa städer var ganska lika, säger María Gunnbjörnsdóttir.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta María Gunnbjörnsdóttir på 018-611 44 10, 073-561 23 91 eller via e-post: maria.gunnbjornsdottir@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera