Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 september 2006

Näringslivet undviker mångfaldsarbetets “obekväma” områden

Hur och varför produceras mångfald socialt inom ett företag? Får vissa mångfaldsidéer och intressen en särställning, medan andra marginaliseras? I en doktorsavhandling som presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet konstateras att ett antal konfliktfyllda områden som upplevs som “obekväma”, undertrycks och marginaliseras i budskap och utelämnas vid strategiarbetet. Detta trots att dessa områden utgör ett skäl till en aktiv politisk mobilisering för att motverka (negativa) tendenser i det svenska samhället somexempelvis segregation, marginalisering och arbetslöshet. Följden blir att mångfald bara reproduceras i linje med det etablerade synsättet, snarare än att ifrågasätta och söka alternativ för detsamma.

I avhandlingen studeras ett stort tillverkande företag med en stor internationell koncern som ägare. Den visar hur ekonomiska intressen begränsar idéer och intressen för hur spänningar kring social välfärd, jämlikhet, segregation samt diskriminering av minoritetsgrupper kan hanteras.

Mångfald är ett relationsfenomen vilket inte bör behandlas vare sig isolerat eller historielöst. Det sociohistoriska sammanhanget påverkar hur mångfaldsproduktionen utvecklas. I Sverige kopplades under mitten av 1990-talet konstruktioner av idéer om mångfald ihop med ett antal tendenser i det svenska samhället såsom ökande segregation, marginalisering och arbetslöshet bland invandrare, samtidigt som invandringen ökade kraftigt.

Avhandlingen visar också att mångfaldsproduktionen kan ha progressiva avsikter såsom att främja jämlikhet, välkomnande och förståelse för olika perspektiv och “olika sorters” deltagare, att minimera rasistiska och sexistiska utryck och att förbättra produktivitet och samarbete. Mångfaldsproduktionen kan dock även systematiskt förvränga, hindra, undertrycka och eller bibehålla vissa mångfaldsidéer och intressen. Vissa idéer och intressen får då en särställning, medan andra idéer och intressen marginaliseras.

Tid för disputation: fredag 22 september kl. 13.15
Plats: CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Vedran Omanoviæ
Avhandlingens titel: “A Production of Diversity: Appearances, Ideas, Interests, Actions, Contradictions and Praxis”.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Vedran Omanoviæ, telefon 031-773 5417
e-post vedran.omanovic@handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera