Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 september 2006

Hur klädde man sig i Norden på medeltiden?

Intresset för medeltidsfestivaler, marknader och olika former av krönikespel blir allt vanligare runt om i landet. Allt fler personer syr också någon form av medeltidsdräkt. Men vilka plagg använde egentligen den medeltida människan i Sverige? Hur såg de ut och vilka material var de gjorda av? Eva I Andersson beskriver i sin avhandling hela dräkten, dess utseende och utveckling i Sverige och Norge 1200-1500. För första gången finns nu en bok som på svenska behandlar den medeltida dräkten.

Avhandlingsförfattaren har använt sig av dels skriftliga källor, i form av testamenten och inventarieförteckningar, dels medeltida bilder och bevarade plagg. Det är första gången de skriftliga källorna använts systematiskt för att undersöka hela den medeltida dräkten. Tidigare forskning har framför allt varit inriktad på att analysera och beskriva enskilda arkeologiska fynd av kläder.

Det är inte bara dräktens utseende som Eva I Andersson studerat utan även dess sociala funktioner. Kläder användes under medeltiden för att utrycka och markera sociala kategorier som stånd och genus. De lägre ståndens dräkt under äldre tider beskrivs i forskningen ofta som statisk och opåverkad av modeströmningar. Men avhandlingsförfattaren menar att modet i själva verket hade en omfattande spridning under medeltiden, både geografiskt och socialt. Samma typ av plagg bars i stor utsträckning av alla samhällsgrupper. Skillnaden låg inte i vilka plagg som användes utan status markerades istället genom vilka material de var gjorda av.

Att utrycka och markera skillnader mellan män och kvinnor är en av klädedräktens viktigaste sociala funktion. Hur det görs varierar emellertid; både mellan olika kulturer och över tid. Under medeltiden skilde sig detta radikalt från hur det görs i modern tid. Då bar, med få undantag, både män och kvinnor samma typ av plagg och genus signalerades främst med plagg som inte markerade eller framhävde kroppsliga skillnader mellan könen. Detta hänger samman med samtidens syn på manligt och kvinnligt, som sågs framför allt som sociala kategorier, grundade i en samhällelig ordning och inte i biologisk olikhet. Avhandlingen ger alltså inte bara en bild av dräktskicket i det medeltida Sverige och Norge utan man får även en fördjupad kunskap om synen på status och genus i det medeltida samhället.

Avhandlingens titel: Kläderna och människan i medeltidens Sverige och Norge.
Opponent: Docent Herman Bengtsson, Uppsala
Disputationen äger rum fredagen den 29 september 2006 kl. 10.15
Sal T 302, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6, Göteborg

Kontaktinformation
Närmare upplysningar kan fås av Eva I Andersson, tel. 031-18 11 45 (hem),
031-773 52 62 (arb.), e-post: eva.andersson@history.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera