Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 september 2006

Därför fungerar inte alltid viktiga läkemedel

Idag vet man att ett läkemedel ofta fungerar olika för olika individer. Birgitta Eklund har detaljstuderat hur olika förläkemedel aktiveras i kroppen, vilket ger kunskap som kan användas för att dosera rätt, undvika biverkningar och få bästa effekt av de studerade läkemedelssubstanserna. Den 22 september försvarar hon sin avhandling vid Uppsala universitet.

Förläkemedel behöver aktiveras för att bli verksamma substanser och kan användas för att ett läkemedel ska ha lokal verkan i kroppen. Detta minskar risken för biverkningar. Birgitta Eklund har studerat förläkemedelsaktivering med glutationtransferaser, avgiftningsenzymer som finns i kroppens celler och som bland annat är inblandade i resistans mot cellgifter vid cancerbehandling.

Ett av de förläkemedel hon undersökt, azatioprin, har använts i över 40 år, bland annat för att dämpa immunförsvaret i samband med organtransplantation. Hon visar att de mest aktiva enzymerna med azatioprin finns i levern. Individuella skillnader i enzymuppsättning kan leda till obalans och frisättning av toxiska nedbrytningsprodukter hos vissa personer.

– Detta kan orsaka tidigare oförklarade skadliga bieffekter som kan uppstå vid behandling av patienter med azatioprin. Min studie ger också viktig information om hur doseringen av läkemedlet ska kunna individanpassas och därmed motverka biverkningar, säger Birgitta Eklund.

Hon studerade också två andra förläkemedel, som är tänkta att användas som cellgifter i behandling av cancer. Studien visade att ett glutationtransferas, som saknas i nästan hälften av befolkningen, var ett av dem mest effektiva enzymerna med båda förläkemedlen, medan ett annat studerat glutationtransferas som ofta finns i tumörer, hade ingen eller mycket låg effektivitet. Resutatet av studien bidrar till kunskapen om till vem, och under vilka förhållanden förläkemedlen, ska användas för behandling av cancertumörer.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Birgitta Eklund på 018-471 48 43, 070- 441 27 47, eller via e-post: Birgitta.Eklund@biokemi.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera