Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 september 2006

Avhandling från Handelshögskolan röner internationell uppmärksamhet

Anders Richtnér, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), får internationell uppmärksamhet för sin doktorsavhandling som belyser den svåra konsten att genomföra kostnadsbesparingar. Han tilldelas priset Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award som årligen delas ut till betydande doktorsavhandlingar.

– Ett enormt hedrande pris, säger Anders Richtnér. Att tilldelas Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award i konkurrens med disputerade från hela världen är som att vinna ett OS-guld. Jag känner en stor personlig glädje naturligtvis, men utmärkelsen och glädjen delar jag även med många i min närhet som har inspirerat och hjälpt mig under min tid som doktorand.

Anders Richtnér tillhör institutionen för företagande och ledning vid HHS och har efter sin doktorsavhandling fortsatt fördjupa sig i området kostnadsbesparingar. Han tittar på hur väl företag lyckas kombinera aktiemarknadens kortsiktiga krav på positiva ekonomiska resultat med innovationskraft och nytänkande som är grunden för långsiktighet konkurrenskraft.

– Det är ärofullt att en forskare vid Handelshögskolan har tilldelats denna utmärkelse, säger Lars Bergman, rektor vid HHS. Det är ett kvitto på att vår forskning är av yttersta världsklass, och det gäller såväl teoretiskt som praktiskt då juryn bedömer de vinnande avhandlingarna ur båda dessa aspekter.

Emerald Group Publishing är ett världsledande förlag för utgivning av såväl akademiska som populärvetenskapliga verk. Förlaget ger ut vetenskapliga tidsskrifter där forskare från hela världen publicerar sina artiklar samt populärvetenskapliga böcker som når en bredare läsarkrets.

Det är första gången en forskare från Handelshögskolan i Stockholm tilldelas detta pris, som förutom äran också består av en prissumma om 1500 Euro.

Anders Richtnérs avhandling finns att beställa från Ekonomiska Forskningsinstitutet vid HHS, e-post: efi@hhs.se

Kontaktinformation
Anders Richtnér, institutionen för företagande och ledning vid HHS
Tel: 736 95 94 / 073-659 77 27
E-post: anders.richtner@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera