Artikel från Mittuniversitetet
20 september 2006

Akademisk högtid vid Mittuniversitetet

Den 22 september är det dags för den vartannat år återkommande akademiska årshögtid där nya professorer installeras och hedersdoktorer och doktorer promoveras. Högtiden hålls i Östersund med den ceremoniella delen i Stora kyrkan. Utöver installationer och promotioner innehåller högtidligheten också musik med Östersunds motettkör, en brassensemble, sång av Anna Brandt, pukor, trumpeter och orgel samt salutskott.

Årshögtiden är den första sedan Mitthögskolan blev universitet den 1 januari 2005. Att växa in i rollen som universitet har bland annat inneburit stora satsningar på forskning och forskarutbildning. Nu installeras 12 nya professorer och promoveras 5 nya doktorer som disputerat vid Mittuniversitetet. Dessutom promoveras två hedersdoktorer, Bodil Malmsten och Bengt Saltin.

Bodil Malmstens utnämning motiveras med att “Bodil Malmsten i sitt skrivande med skärpa, humor och språklig sinnrikhet skildrat relationer och livsvillkor i Norrlands inland och fjälltrakter. Genom att hon i sitt omfattande författarskap håller sina rötter till Jämtland levande, är hon en utmärkt kulturell företrädare för regionen och Mittuniversitetet.”

Bengt Saltin tilldelas utnämningen till hedersdoktor “för sin enastående forskargärning inom fysiologiområdet och för att han generöst delat med sig av sina erfarenheter och med stort engagemang deltagit i arbetet med att bygga upp en idrottsprofil vid Mittuniversitetet”.

De tolv professorerna representerar skilda ämnen som:
elektroniksystemkonstruktion, Mattias O´Nils
fasta tillståndets elektronik, Ulf Lindefelt
historia, Roland Anrup och Börje Harnesk
medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot politisk kommunikation, Lars Nord och Jesper Strömbäck
miljövetenskap, Inga Carlman
organisk kemi, Erik Hedenström
rehabiliteringsvetenskap, Mikael Nordenmark och Kristina Schüldt Ekholm,
sociologi, Roine Johansson
växtekologi, Bengt Gunnar Jonsson

Utöver detta uppmärksammas 36 doktorer som disputerat vid andra universitet och 9 lärare/forskare som uppnått docentkompetens. Högtidligheten avslutas med utdelning av stipendier.

Kontaktinformation
Maria Nyberg Ståhl, 063-16 54 27, 070-666 5427, Maria.Nyberg-Stahl@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera