Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2006

Ekologiskt jordbruksstöduppnår inte alla sina mål

EU:s ekonomiska stöd till ekologiska jordbruk är omstritt – är det rationellt utnyttjade pengar? Nu tillförs denna debatt nytt bränsle genom färska forskningsrön av två ekologer vid Lunds universitet. Rönen visar att EU-stödet inte gynnar biologisk mångfald i lika hög grad som det var tänkt. De flesta ekologiska jordbruk visar sig nämligen vara förlagda till miljöer där deras positiva effekter på biologisk mångfald inte är så stora.


Studien presenteras i nätupplagan av den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Applied Ecology. Ekologerna Maj Rundlöf och Henrik Smith har granskat 24 skånska jordbruk, varav hälften har ekologisk inriktning. De senare använder alltså varken konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Sex av de ekologiska jordbruken ligger i intensivodlade områden med många och vidsträckta åkrar och få betesmarker. De sex övriga ligger i ett mer varierat landskap med betesmarker och mindre åkrar, en miljö där odlingen är lågintensiv. Samtliga tolv ekologiska jordbruk har matchats mot jämförbara jordbruk som ligger i samma område men där man använder konventionell odlingsteknik.

– Vi har undersökt förekomsten av fjärilar, en klassisk och ofta använd indikator på miljöförändringar, berättar Maj Rundlöf. Som väntat finner man fler fjärilar på de ekologiskt odlade jordarna än där konventionell teknik använts. Däremot visar det sig att skillnaden mellan de två typerna av jordbruk inte är så stora i de varierade, lågintensivodlade landskapen som i de högavkastande jordbrukslandskapen.

Vinsten i biologisk mångfald blir alltså större i det ekologiska jordbruket i ett högintensivt odlingsområde när man jämför med motsvarande gård med konventionellt jordbruk. I det varierade landskapet är den biologiska mångfalden i det konventionella jordbruket nästan lika stor som i det ekologiska jordbruket.

– Det är just det som är problemet: de flesta ekologiska jordbruken som får EU-stöd ligger i de varierade jordbrukslandskapen. Anslagen skulle ha bidragit till större biologisk mångfald om fler jordbruk i de intesivodlade högavkastande odlingslandskapen lagt om till ekologisk produktion, sammanfattar Maj Rundlöf.

Kontaktinformation
Rundlöfs och Smiths artikel heter The effect of organic farming on butterfly diversity depends on landscape context. Maj Rundlöf nås på tel 046 222 37 07 eller 073 90 94 577, Henrik Smith på tel 046 222 93 79 eller 0709 782056.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera