Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2006

Nytt datorprogram ger säkrare diagnosmetoder

En äldre kvinna från Trollhättan kan få en annan diagnos än en ung man från Peking även om de har samma sjukdom. Forskarna måste ofta räkna med många olika variabler när de tar fram nya diagnosmetoder, men ett nytt datorprogram gör sammanställningen enklare. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

För att ställa rätt diagnos måste patienter ofta delas in i olika grupper. Förutom kön, ålder, och nationalitet kan patienterna till exempel behöva sorteras ut om de röker, om de är överviktiga, eller om de äter vissa mediciner.
– Idag används otillräckliga kriterier inom laboratoriemedicin för att avgöra om det är nödvändigt att dela in patientunderlaget i grupper. Man tar bara hänsyn till två kriterier i taget men ofta måste man räkna med många fler, säger Martin Gellerstedt som är verksam vid Högskolan Väst.

Det är inom framförallt laboratoriemedicin som personalen kan behöva mer avancerade metoder som kan utvärdera flera grupper av patienter samtidigt. Tillsammans med sin kollega Will Jobe har Martin Gellerstedt tagit fram ett nytt datorprogram som klarar detta, och som också kan skräddarsy tolkningar av laboratorieresultaten.
– De statistiska sambanden är komplicerade men med hjälp av det nya datorstödet kan forskarna skriva in data från olika patientgrupper. Programmet ger sedan en överblick över eventuella skillnader mellan grupperna och tänkbara konsekvenser för diagnostik, säger han.

Liknande datorprogram skulle också kunna användas i andra sammanhang där vårdpersonal måste ställa diagnoser och göra prioriteringar. I en av sina studier undersöker Martin Gellerstedt vad det hade kunnat betyda om personalen på SOS-alarm hade tillgång till ett bra datorstöd när de ska avgöra om de ska skicka en specialutrustad ambulans eller inte till den som ringer 112 med bröstsmärtor. Resultaten pekar på att betydligt fler patienter med hjärtinfarkt skulle kunna få rätt ambulans med hjälp av ett sådant datorprogram.
– Om operatören skriver in kompletterande information i datorprogrammet blir det lättare att avgöra vem som behöver hög prioritet. Min studie visade att de fall där personalen missbedömt en patient som visat sig ha hjärtinfarkt hade kunnat halveras med hjälp av rätt datorstöd, säger Martin Gellerstedt.

Laboratoriepersonal har ännu inte börjat använda programmet, men inom kort kommer det att finnas att ladda ner gratis på Internet.
– Det är viktigt att individuella egenskaper inte försvinner i den generella statistiken. Med hjälp av statistiska analyser kan både diagnosen och behandlingen bli mer individanpassad, säger Martin Gellerstedt.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin.
Avhandlingens titel: Interpretation of diagnostic information given patient characteristics

Avhandlingen försvaras tisdagen den 19 september, klockan 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Martin Gellerstedt, medicinsk statistiker, telefon: 070-605 88 20, e-post: martin.gellerstedt@hv.se

Handledare:
Docent Martin Rydmark, telefon: 031- 773 37 62, e-post: martin.rydmark@mednet.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera