Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2006

NYTT NUMMER AV FRAMTIDER UTEVem bryr sig om var staten ligger?

I årets tredje nummer av Framtider 3/2006 använder vigeografiska perspektiv för att ge en bild av samhällets förändring. Kommer t.ex. statliga myndigheter att ligga i Strömsund, Stockholm eller Indien i framtiden?

Ur innehållet:

•Sveriges nya geografi

•Statlig service på reträtt? En studie av statens geografi

•Hur kan trenden brytas? Ett regionalt perspektiv på befolkningsutvecklingen till 2025

•Nätverksstyrning – statens sätt att reformera kommunsverige

•Rörlighetens omvandling. Svenska ungdomars resor och virtuella kommunikation

•Ett kreativt samhälle

•Recensioner, notiser


Du kan beställa ditt exemplar på www.framtidsstudier.se

_______________________________
Framtider ges ut av Institutet för Framtidsstudier och utkommer med fyra nummer per år.

I varje nummer kombineras specialteman med en bred bevakning av svenska och internationella framtidsfrågor.

Framtider utkommer med 4 nummer per år och kostar 100 kr att prenumerera på.

Framtider finns även som PDF-fil på hemsidan
www.framtidsstudier.se

Kontaktinformation
Institutet för Framtidsstudier
Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.
www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera