Tema

NYTT NUMMER AV FRAMTIDER UTEVem bryr sig om var staten ligger?

I årets tredje nummer av Framtider 3/2006 använder vigeografiska perspektiv för att ge en bild av samhällets förändring. Kommer t.ex. statliga myndigheter att ligga i Strömsund, Stockholm eller Indien i framtiden?

Ur innehållet:

•Sveriges nya geografi

•Statlig service på reträtt? En studie av statens geografi

•Hur kan trenden brytas? Ett regionalt perspektiv på befolkningsutvecklingen till 2025

•Nätverksstyrning – statens sätt att reformera kommunsverige

•Rörlighetens omvandling. Svenska ungdomars resor och virtuella kommunikation

•Ett kreativt samhälle

•Recensioner, notiser


Du kan beställa ditt exemplar på www.framtidsstudier.se

_______________________________
Framtider ges ut av Institutet för Framtidsstudier och utkommer med fyra nummer per år.

I varje nummer kombineras specialteman med en bred bevakning av svenska och internationella framtidsfrågor.

Framtider utkommer med 4 nummer per år och kostar 100 kr att prenumerera på.

Framtider finns även som PDF-fil på hemsidan
www.framtidsstudier.se

Kontaktinformation
Institutet för Framtidsstudier
Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.
www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

NYTT NUMMER AV FRAMTIDER UTEVem bryr sig om var staten ligger?

 lästid ~ 1 min