Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2006

Hur kan köpsågverk bättre möta kundernas krav genom att styra sin råvaruförsörjning?

Råvaruförsörjning är en strategiskt viktig aktivitet för köpsågverk. I takt med att sågverkens kunder ställer allt högre krav på produkter och service har också behoven av en förfinad styrning av råvaruförsörjningen ökat. Styrningen påverkas dock negativt av olika osäkerheter. I en ny avhandling från Växjö universitet identifierar Klara Helstad olika källor till osäkerhet som påverkar försörjningen och hur olika köpsågverk hanterar dessa osäkerheter. Resultaten från studien visar att köpsågverken ofta är i underläge i relationerna med leverantörer som kan vara både stora skogsföretag och små privata skogsägare.

Avhandlingen belyser fyra strategiska aspekter på anskaffningsprocessen som köpsågverk till viss del använder idag, men behöver utveckla ytterligare: säkra råvaruförsörjningen genom att bygga relationer med leverantörer, inköp av bestånd med egenskaper som motsvarar kundernas behov, använda leveransformer som stödjer ledtider till kunder och stärker relationerna med leverantörerna, samt anpassa stockarna till kundkrav genom att prissätta och aptera på rätt sätt. Avhandlingen visar också att det finns stora möjligheter för köpsågverk att förbättra styrningen genom att utveckla informationsutbytet externt och internt. Dessutom diskuteras hur råvaruförsörjningsstrategin bör anpassas till kundernas krav på ledtider.

I avhandlingen presenteras en modell för köpsågverks råvaruförsörjning som tar sin utgångspunkt i identifikationen av kundernas behov till skillnad från tidigare modeller där produktionsprocessen tar sin början från inköp av timmer.

Studien baseras på fallstudier av sju köpsågverk, tre i södra Sverige, två i Danmark och två i Finland.

Klara Helstad är född och uppvuxen i Södertälje. Hon har varit verksam som doktorand vid Institutionen för teknik och design, Växjö universitet sedan 2000. Klara Helstad arbetar nu som projektledare för produktivitetsfrågor vid Södra Skogsägarna i Växjö.

Avhandlingen “Managing timber procurement in Nordic purchasing sawmills” försvaras fredagen den 22 september kl 13.00 i sal M1083 (Södra-salen), Växjö universitet. Opponent är docent Lauri Sikanen, The Finnish Forest Research Institute.

Kontaktinformation
Kontakta: Klara Helstad, telefon (mobil): 0470-855 13 eller e-post Klara.Helstad@vxu.se.

Beställ boken från: Växjö University Press, 0470-70 82 67, eller e-post vup@vxu.se

Praktiska upplysningar: Karin Knobloch, 0470-70 89 39, eller e-post Karin.Knobloch@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera