Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 september 2006

“Satsning på institutionsplacerade ungdomar ledde inte till några större förändringar”

En flerårig satsning inom Statens institutionsstyrelse (SiS) på att utveckla ett professionellt och nära samarbete med de institutionsplacerade ungdomarnas föräldrar ledde inte till några större förändringar i det praktiska arbetet. Det slås fast i en ny avhandling vid Stockholms universitet.

– Arbetet med familjerna hindrades ofta av både externa (yttre) och interna (inre) villkor, till exempel brist på struktur, inget utrymme för familjearbete, ledningens ointresse eller bristande kunskaper hos behandlingspersonalen. Socialtjänstens uppdrag i samband med ungdomens placering ställde också villkor för familjearbetet, till exempel när de inte var intresserade av familjearbete, säger Martha Kesthely i sin avhandling vid Pedagogiska institutionen.

Martha Kesthely har undersökt en utbildningssatsning för behandlingspersonalen och nära observerat tre avdelningar på tre av SiS ungdomsinstitutioner. Efter utbildningen i institutionsbaserat familjearbete slutade flera av deltagarna. De som stannade kvar hade ofta svårt att förverkliga sina “familjeprojekt” på grund av utrymmesbrist och brist på stöd. Familjearbetet som personalen utförde betraktades i avhandlingen som en typ av “projekt” där olika handlingsalternativ prövades. Processen fram till genomförandet bestod av flera steg där varje steg påverkades av de yttre och inre villkoren. Villkoren bestämde i sin tur behandlingspersonalens handlingsutrymme för familjearbete.

– Hur många ungdomar och föräldrar som i slutändan fick kvalificerat stöd och hjälp under ungdomens institutionsvistelse berodde till stor del på de förutsättningar som fanns på respektive avdelning, säger hon.

Femton ungdomar och deras föräldrar var involverade i familjearbete medan nio ungdomar och deras föräldrar inte var det. Men på samtliga avdelningar saknades goda förutsättningar för familjearbete. Det handlade framför allt om brist på struktur och ett professionellt förhållningssätt.

– En tydlig, familjefokuserad strukturerad behandling med kunskaper om familjeorienterat arbete skulle kunna ge de anställda goda förutsättningar att realisera de goda ambitioner de har för att hjälpa placerade ungdomar och deras föräldrar till ett mera konstruktivt samspel, säger Martha Kesthely.

Avhandlingens titel: Jag vill att ni hämtar min mamma – villkor för familjearbete för ungdomar inom institutionsvården.

För ytterligare information kontakta:
Martha Kesthely, doktorand Pedagogiska institutionen, tfn 08-4534079, mobil 070-5563761 eller e-post: marthakesthely@hotmail.com och martha.kesthely@stat-inst.se

För bild kontakta:
Maria Erlandsson, pressekreterare Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera