Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 september 2006

Ny forskning på MdH kan ge patienter ökad livskvalitet!

En patient på Regionalsjukhuset i Västerås, fast i sitt sjukhusrum på grund av sladdar till monitorer och andra apparater. Trots ork är en promenad i korridoren eller ner till cafeterian omöjlig. En ny avhandling på Mälardalens högskola råder bot på detta. Genom trådlösa sensorer och accesspunkter i sjukhusets lokaler kan patienten röra sig fritt inom området och på sätt få en ökad livskvalitet under sin sjukhusvistelse, dessutom med en mindre kostnad för sjukvården i sig.

Det kan bli resultatet av Javier García Castaños, institutionen för datavetenskap och elektronik på Mälardalens högskola, forskning. Med fokus på just mobilitet inom kommunikationssystem disputerar han nu med sin avhandling “Algoritms and Protocols Enhancing Mobility Support for Wireless Sensor Networks Based on Bluetooth and Zigbee”.

Stationära nätverk med tids- och pengakrävande kablar och konfigurering i all ära; nu är de mobila kommunikationssystemen på framfart. Dock har det funnits många outforskade områden: väldigt lite har gjorts för att se hur sensorerna kan göras mobila. Inga svar har heller funnits på hur man löser problemet när de trådlösa sensorerna hamnar utanför täcknings- området för en så kallad accesspunkt och kommunikationen stoppas. Hur kan en ny accesspunkt hittas så att kommunikationen återupptas?

Javier García Castaño ger, bland annat, svar på dessa frågor. Genom algoritmer och protokoll, implementerade både på Bluetooth och det nyare Zigbee, kan nu de mobila sensorerna bli en realitet. Genom att en sensor använder andra sensorer kan kommunikationen bli kontinuerlig och konstant. För sjukvården och industrin finns det både pengar och tid att spara.

Disputationen äger rum fredagen den 15 september i sal Kappa, Mälardalens högskola, Västerås, klockan 14:00.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Javier García Castaño:
Telefon: 021-107041
E-post: javier.garcia.castano@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera