Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 september 2006

Social samvaro och aktiviteter viktiga för äldre på landsbygden

Mötesplatser för äldre på landsbygden får sin betydelse genom social gemenskap och aktiviteter, skriver Lars Svensson i en ny avhandling vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Det rör sig om att äldre skapar träffpunkter där de möts för att dricka en kopp kaffe, prata om gemensamma minnen och vad som händer nuförtiden. För det mesta kombineras träffarna med att lyssna på ett föredrag, slöjda, väva eller tillaga en måltid.

Två studier ligger till grund för avhandlingen, en översiktsstudie av föreningslivets verksamheter för äldre i tre kommuner och en närstudie av sju mötesplatser där många deltagare är äldre. Resultatet av översiktsstudien visar att det förekommer omfattande verksamheter för äldre inom den ideella sektorn. Motiven skiljer sig åt, men gemenskapsmotivet är det som mest framträder. Resultatet av närstudierna visar att det finns olika orsaker till varför det uppstått behov av mötesplatser. Det handlar om landsbygdens utarmning, förändrade umgängesformer, men också om att många äldre är vitala och har behov av att träffas.

Mötesplatserna är en plats för både social samvaro och olika former av aktiviteter där båda delar är viktiga. Det handlar om att bryta vardagslunken och möta andra människor under trivsamma former. Åldrandet är en viktig del av livet och mycket av samtalen mellan äldre ägnas åt att blicka tillbaka, minnas händelser och människor de mött. Gemenskap och social samvaro har en hälsobefrämjande inverkan och är ett sätt för den äldre att upprätthålla sin identitet. Mötesplatserna är också en plats där man skaffar sig information och kunskaper som är viktiga för att hävda sina rättigheter. Den sociala samvaron framhålls som viktigast av deltagarna, men aktiviteterna ska dock inte ses som betydelselösa. Det handlar om att aktiviteterna skärper sinnet, skapar nya upplevelser, men också att styrka och rörlighet bevaras. Lars Svensson menar, att med största sannolikhet bidrar den sociala samvaron, utvecklandet av svaga band och aktiviteter till att äldre håller sig vitala längre och därigenom uppskjuts behov av hjälp och stöd från anhöriga och den kommunala omsorgen.

Lars Svensson avslutar sin avhandling med att verksamheterna som äldre ägnar sig åt också är exempel på folklig kultur. Basen är förströelse genom sång och musik, utveckling genom föredrag och kåserier, tillverkning genom att snida, sy och bygga samt matlagningskonst genom att bereda och arrangera en måltid. På så sätt binds gamla och nya kulturyttringar samman. Dessa förankras i lokalsamhället och i sitt historiska sammanhang. Därmed får verksamheterna som äldre ägnar sig åt en innebörd som är långt utöver det enskilda mötet mellan människorna.

Avhandlingens titel: Mötesplatser på landsbygden. Om äldre människor, gemenskap och aktiviteter.

Fakultetsopponentens namn: Docent Kerstin Gynnerstedt, Växjö
Tid och plats för disputation: Fredagen den 29 september 2006, kl. 9.15, Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Lars Svensson, tel. 0521-13028(bost.), 0520-223763(arb.)
e-post:.Lars.a.Svensson@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera