Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 september 2006

Ny rapport från Institutet för Framtidsstudier:How Migration Can Benefit Development:Bridging the Research and Policy Gap

Migration kan bidra till den ekonomiska utvecklingen i fattiga länder. Men det behövs mer resurser till forskning av hög kvalitet, både om migrationens positiva och om dess negativa effekter. Detta kan bara göras genom ett mer långtgående samarbete nationellt, regionalt och globalt. Forskningsagendan behöver uppdateras och anpassas efter olika regionala och nationella förutsättningar. Kontakterna mellan forskare och experter och politiska beslutsfattare behöver också stärkas.

Institutet för Framtidsstudier offentliggör idag en ny rapport redigerad av
Kristof Tamas och Joakim Palme: How Migration Can Benefit Development. Antologin har tagits fram som ett bidrag till högnivådialogen om migration och utveckling som äger rum i FNs generalförsamling 14-15 september 2006. Bokens kapitel är skrivna av experter från olika världsdelar – Afrika, Mellanöstern, Asien, Central- och Sydamerika och Östeuropa – och är ett resultat av det tredje Stockholmsseminariet i serien Global Migration Regimes.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Kristof Tamas, Migrationsexpert, Institutet för Framtidsstudier, Tel: 0040-21 231 56 37

Joakim Palme, VD, Institutet för Framtidsstudier, Tel: 08- 402 12 00

Hannah Zackrisson, Informatör, Institutet för Framtidsstudier Tel: 08-402 12 31

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera