Tema

Avhandling går på djupet med urinvägsinfektion

Varför besväras en del av återkommande urinvägsinfektioner medan andra aldrig drabbas? En ny avhandling från Karolinska Institutet beskriver den mikroskopiska kampen om kroppens mest sårbara delar.

Urinvägsinfektion är världens vanligaste bakterieinfektion och något som mer än hälften av alla kvinnor får uppleva åtminstone en gång i livet. För de flesta är besvären övergående men det gäller långt ifrån alla. Om infektionen når njurarna kan följderna i värsta fall bli oåterkalleliga njurskador med dialys eller transplantation som enda behandlingsalternativ. Urinvägsinfektion drabbar barn särskilt hårt och är hos dem en av de vanligaste orsakerna till njursvikt globalt sett.

Milan Chromek har i sin doktorsavhandling Urinary tract infection and renal scarring studerat hur urinvägarna försvaras mot angripande bakterier, hur bakterierna kan övervinna försvaret och hur infektionen kan leda till njurskador.

Det mest spännande resultatet är enligt författaren att urinvägarna och njurarna producerar bakteriedödande peptider, små proteinmolekyler, som likt en sköld skyddar urinvägarnas insida mot bakterier. När bakterier invaderar urinvägen ökar produktionen av detta kroppsegna antibiotikum mycket snabbt och bakterierna dödas innan de hinner föröka sig.

Avhandlingen visar också att bakterierna har utvecklat en effektiv taktik för att undkomma försvaret. Genom att formera sig i en så kallad biofilm, en samling av bakterier som beter sig som en flercellig organism, kan de stanna kvar i urinvägen, motstå peptiderna och undvika att aktivera det övriga immunförsvaret.

Ibland lyckas bakterierna avancera ända upp till njuren vilket alltid leder till att vävnad förstörs som en följd av den inflammation som uppstår. Det kritiska momentet är den efterföljande läkningsprocessen som kan leda till ärrbildning om den inte sker korrekt. Avhandlingen visar att balansen mellan två proteiner, MMP-9 och TIMP-1, är viktig för en god läkning. Om för mycket TIMP-1 produceras i njuren under inflammationen förstörs mer vävnad och risken för ärrbildning ökar.

Resultaten öppnar nya möjligheter att behandla och förebygga urinvägsinfektioner. Milan Chromek och hans forskargrupp ska i fortsatta studier undersöka möjligheterna att öka kroppens egen produktion av bakteriedödande peptider. Det skulle i så fall innebära ett helt nytt sätt att förebygga bakterieinfektioner som kan få stor betydelse även i kampen mot andra infektionssjukdomar.

Avhandling: “Urinary tract infection and renal scarring”.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Med dr Milan Chromek
Tfn: 08 51779638 eller 070 2214242
E-post: Milan.Chromek@mtc.ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tfn: 08-52483895 eller 070-2243895
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Avhandling går på djupet med urinvägsinfektion

 lästid ~ 2 min