Tema

Trä – ett nytt material?

Våra vanligaste trädslag gran och tall består till 70 procent av luft och till 30 procent av ved.Genom att trycka ihop de luftfyllda hålrummen går det att få ett helt omvänt förhållande – alltså att åstadkomma trä med 70 procent ved och 30 procent luft. Då får man ett material med helt nya egenskaper, exempelvis jämnare och högre hållfasthet och större motstånd mot slitage.

Detta nya trämaterial är lämpligt att använda i till exempel golv, trösklar, bordsskivor eller andra snickerier som utsätts för nötning. De flesta naturligt hårda träslagen är mörka, men genom komprimering kan också våra ljusa och mjuka nordiska trädslag göras hårda och därmed lämpliga att använda i offentliga miljöer med högt slitage.
Komprimering av trä ger också arkitekter större frihet i sitt materialval.

I doktorsavhandlingen Mechanical and physical properties of semi-isostatically densified wood, med vilken Jonas Blomberg disputerar den 15 september, beskrivs dels hur komprimeringen ska utföras, dels hur råvaran ska se ut för att maximera utbytet. Förändringen av viktiga egenskaper som densitet, hållfasthet och fukrörelser för de vanligaste nordiska trädslagen beskrivs också.

Jonas Blomberg är född i Uppsala och tog sin civilingenjörsexamen i träteknik vid Luleå tekniska universitet. Han har bland annat arbetat på företagen Lign Multiwood AB, Orsa Träutveckling AB och Nordanå Trä AB.

Upplysningar: Jonas Blomberg, tel. 0243-826 02, 070-637 36 51, jbl@du.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Trä – ett nytt material?

 lästid ~ 1 min