6 september 2006

Barn med vattenskalle har ofta svårare hänga med i skolan

Barn med hydrocefalus tappar lätt koncentrationen och har ofta svårt att lära sig saker utantill. Många av barnen behöver bättre stöd för att hänga med ordentligt i skolan. Det visar en kommande avhandling från Sahlgrenska akademin.

Hydrocefalus kallas också vattenskalle och innebär att för mycket vätska samlas i hjärnans hålrum. Nästan ett av tusen födda barn drabbas i Sverige. Små barn kan få vattenskalle för att de föds för tidigt eller på grund av olika missbildningar i hjärnan. Vissa barn påverkas nästan inte alls av att de behandlats för vattenskalle, men om hydrocefalus beror på en mer omfattade missbildning i hjärnan kan barnet också vara förståndshandikappat.

I studien ingår 73 barn födda mellan 1989 och 1993 som behandlats för hydrocefalus vid Östra sjukhuset i Göteborg. Barnen har testats psykologiskt för att mäta deras begåvning och minnesförmåga.
– Syftet är inte att ta reda på vilken intelligenskvot vart och ett av barnen har, utan vi undersöker gruppen som helhet. Vi vill få en bättre förståelse av hur viktiga funktioner kan drabbas och vilken hjälp barnen behöver, säger neuropsykologen Barbro Lindquist.

Studien visade att en tredjedel av barnen var normalbegåvade, en tredjedel var lägre begåvade och en tredjedel hade förståndshandikapp. Barnen hade lättare för att lösa verbala uppgifter men svårare att klara av de visuella testerna.
– Det kan bero på att hjärnans förmåga att tolka synintryck har påverkats. Barnen var ofta duktigare på att prata och resonera men det var svårare att lösa praktiska uppgifter, som att lägga ett pussel eller hitta vägen, säger Barbro Lindquist.

I en fördjupad studie av de drygt 30 barn som inte hade förståndshandikapp hade alla barnen minnesproblem. Barnen fick lära sig ordlistor, minnas korta berättelser och komma ihåg bilders positioner. Både långtids- och korttidsminnet var överlag sämre, oavsett vad barnens hydrocefalus berodde på.

Den kommande avhandlingen visar också att barnen ofta har beteendeproblem. Lärare och föräldrar till strax över 50 barn svarade på frågor om bland annat barnens rastlöshet, fokuseringsproblem och koncentrationsförmåga. Så många som 67 % av föräldrarna svarade på minst en av frågorna att barnen var mycket över genomsnittet. För lärarna var samma siffra 39 %.
– Skolan är en mer strukturerad miljö och hemmiljön är ofta mindre förutsägbar. Beteendeproblem kommer inte heller till uttryck på samma sätt “borta” som hemma, säger Barbro Lindquist.
Beteendeproblem var vanligast hos barn med utvecklingsstörning.

Autism var mer än 20 gånger vanligare bland barnen än befolkningen som helhet. Hos 13 % av barnen förekom autism, jämfört med 0,3 – 0,6 % hos befolkningen i övrigt. Autism var också mer vanligt hos de barn som hade ett förståndshandikapp.

Resultaten presenteras vid den internationella kongressen Hydrocefalus 2006 som pågår mellan den 6 och den 9 september i Svenska mässan i Göteborg. Det är den första kongressen som tar ett helhetsgrepp av sjukdomstillståndet vattenskalle. Över 300 forskare, läkare och inbjudna gäster från hela världen deltar. Vid kongressen redovisas flera nya studier som kan leda till bättre diagnostisering och behandling av hydrocefalus.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Doktorand Barbro Lindquist, neuropsykolog, telefon: 076-852 43 73, e-post: barbro.a.lindqvist@lthallands.se

För mer information om kongressen Hydrocefalus 2006 kontakta:
Professor Carsten Wikkelsö vid Sahlgrenska akademin, telefon: 070-820 37 24, e-post: carsten.wikkelso@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera