5 september 2006

Blod i koksaltlösningen ger bättre skydd för barn vid hjärtoperation

När hjärtsjuka barn opereras kan deras hjärta spolas med en kall koksaltlösning, men det är bättre om koksaltlösningen blandas med blod. Både hjärtats funktion och ämnesomsättning blir då mer normala direkt efter operationen. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Nästan en procent av alla nyfödda barn har något medfött hjärtfel. Om barnet måste genomgå en hjärtoperation kopplas blodcirkulationen till en hjärtlungmaskin och hjärtat slutar slå. För att hjärtats celler inte ska få syrebrist spolar kirurgen genom hjärtat med en mild koksaltlösning. De senaste åren har det blivit allt vanligare att koksaltlösningen först blandas med barnets egen blod.
– Tidigare studier har visat att blodlösning är det bästa när vuxna genomgår hjärtoperation, men hittills har vi inte haft vetenskapliga belägg för att det också är bäst när små barn opereras, säger barnkardiologen Kerstin Åmark.

I studien ingick 30 barn med ett medfött hjärtfel som kallas atrioventrikulär septum defekt och som innebär att väggarna mellan hjärtats kammare och förmak är missbildade. 15 barn fick under operationen sitt hjärta spolat med klar koksaltlösning och lika många barn fick en koksaltlösning blandad med blod. Direkt efter operationen när hjärtat börjat slå igen undersöktes barnen med ultraljud och en annan metod som kallas termodilution.

Båda undersökningsmetoderna visade att hjärtat pumpade mer effektivt hos de barn som behandlats med blodlösningen. Direkt efter operationen var deras pumpförmåga cirka 25 % bättre.
– När vi tog nya prover en timme senare hade skillnaderna mellan de två grupperna jämnat ut sig, men tiden direkt efter operationen kan vara livsavgörande för ett barn med allvarlig hjärtsvikt, säger Kerstin Åmark.

Avhandlingen visar också att hjärtats ämnesomsättning påverkades olika beroende på vilken lösning som användes under operationen. De hjärtan som blev genomspolade med klar koksaltlösning släppte ifrån sig stora mängder mjölksyra.
– I normala fall kan hjärtat ta upp och förbränna mjölksyra. Det är anmärkningsvärt att hjärtat i detta läge släpper ifrån sig mjölksyra. Det tyder på mer uttalad syrebrist i hjärtat, säger Kerstin Åmark.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik
Avhandlingens titel: Pediatric cardiac matabolism in congenital heart desease

Avhandlingen försvaras fredagen den 8 september, klockan 13.00, Föreläsningssal 1, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Smörslottsgatan 1, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Kerstin Åmark, leg. läkare, telefon: 073-817 99 16, 031-343 80 34, e-post: kerstin.amark@vgregion.se

Handledare:
Professor Rolf Ekroth, telefon: 031-342 36 84, e-post: rolf.ekroth@hjl.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera