Tema

Ny informatikprofessor vid Högskolan Väst

Per Flensburg är ny professor i informatik vid Högskolan Väst. Som forskare intresserar han sig för hur ett bättre samhälle ska kunna skapas med hjälp av informationsteknologin, och hur användarna själva ska kunna påverka det

Närmast kommer Per Flensburg från Växjö universitet där han arbetat sedan 1996, sedan 2002 som professor. Inspirerad av Laboratorium för interaktionsteknologi vid Högskolan Väst bildade han 2002 ett tvärvetenskapligt forskningscentrum i Växjö med namnet CeLeKT, Centre for Learning and Knowledge Technologies.
Per Flensburgs inriktning social informatik handlar om två saker. Den ena är vad IT har för konsekvenser för verksamhet och samhälle. Den andra är hur man kan använda IT för att skapa ett bättre samhälle och en bättre verksamhet.
Redan i den egna avhandlingen från 1986 ställde han frågan om brukarna kunde utveckla sina egna datasystem.
– Det vore det ultimata brukarinflytandet. Och under vissa förhållanden kunde de det.
Framtida utmaningar inom forskningen ser han inom den offentliga förvaltningen och inom det som lite slarvigt kan kallas för 24-timmarsmyndigheten.
Det som lockade honom till Högskolan Väst var främst att han kände till forskarmiljön där.
– Ett härligt gäng med fin stämning.
I nuläget arbetar han i sluttampen på ett EU-finansierat forskningsprojekt – Crosswork – om bilindustrin, om automatiskt genererade workflowsystem mellan olika bilfabriker.
Anna-Maria Blomgren, prefekt på Institutionen för ekonomi och informatik, ser i Per Flensburg en ytterligare förstärkning av forskningsmiljön på institutionen.
– Han kommer in som en vitamininjektion i en fungerande forskningsmiljö som alltid haft ganska gott om externa forskningsmedel, säger hon.
Senast i våras fick man dit drygt 7 Mkr inom ramen EU-programmet Mål 2 Västra, där ett projekt gäller fälttest av vårdteknik och ett kompetensutveckling i nätverkande småföretag.
– Per Flensburg kommer att ge ytterligare energi, med nytt blod, nya idéer och perspektiv. Hans inriktning mot social informatik känns rätt att satsa på. Exempelvis hela vårt utbildningsprogram IT-användning och samhällsutveckling är centrerat kring den inriktningen av informatik, hur informatiken kan vara till nytta i det offentliga, säger Anna-Maria Blomgren.
Informatikstudenterna på Högskolan Väst får nu redan på grund- och introduktionskurser träffa en undervisande professor som i nuläget undervisar till 70 procent, vid sidan av forskningen.
– Jag tycker mycket om att undervisa. Jag vill introducera en akademisk kultur, ett vetenskapligt förhållningssätt redan till nybörjarstudenterna. Jag tycker det är bra att använda en professor så. Det är en utmaning, en skyldighet och en plikt, säger Per Flensburg.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta professor Per Flensburg, 0520-223569, 0733-146413, per.flensburg@hv.se

Pressmeddelandet lämnat av Torsten Arpi, Informationsavdelningen, 0733-975134

Ny informatikprofessor vid Högskolan Väst

 lästid ~ 2 min