Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 september 2006

Kemin tar initiativet

Kemifrågor har en viktig roll i framtiden, men dras med oförtjänt dåligt rykte. Det menar professor Bengt Nordén på Chalmers. Han ser det som en internationell angelägenhet att förändra attityden och tar nu hjälp av en rad Nobelpristagare och andra välkända forskare från hela världen.

Den 31 augusti presenterades den internationella satsningen “Molecular Frontiers” inför världens kemister på en stor kongress i Budapest. Satsningen kom till på Bengt Nordéns initiativ och är ett nätverk av internationellt framstående forskare inom naturvetenskapsområdet.

– Intresset för kemiutbildning och kemifrågor i allmänhet har minskat. Vi vill sätta fokus på det faktum att modern kemisk forskning och utveckling kan leda till hållbara lösningar för morgondagens samhälle. Vi måste hitta ett sätt att förmedla detta, inte minst till dagens ungdomar, säger Bengt Nordén.

En framkomlig väg kan vara att beskriva verkligheten ur ett brett molekylärt perspektiv. Med hjälp av molekylen som röd tråd synliggörs kemins roll i frontforskningen även inom ämnen som nanovetenskap, biologi och medicin. Dagens kemi handlar om såväl teknik för att analysera levande celler som att framställa nya molekyler.

– Idag går det att visa tydligt hur allt hänger ihop, ända ner på atomär nivå. Det är en möjlighet som kräver samarbete över ämnesgränserna. Samtidigt är det också viktigt att värna om kemins kunskapsbas i framtiden.

I ett forum för grupper över disciplingränserna ska forskarna inom Molecular Frontiers lyfta fram aktuella problem med betydelse för människor och miljö. På så sätt hoppas man inspirera och stimulera varandra till djupare insikt inom olika forskningsområden. Tanken är också att se bortom horisonten och upptäcka framtida frågor.

Den andra viktiga delen inom Molecular Frontiers är att väcka nyfikenheten hos ungdomar för kemins roll i samhället. Det ska göras bland annat med hjälp av en internationell webbplats samt återkommande pristävlingar. Priserna går inte till dem som svarar bäst, utan till dem som ställer de bästa frågorna.

Idén till Molecular Frontiers har Bengt Nordén burit med sig länge. För ungefär ett år sedan bildades en kärntrupp och planerna tog form. Initiativet kommer att samlas inom ramen för en stiftelse. Pengar från VINNOVA har skapat den första ekonomiska grundplåten. Satsningen har i dagsläget två ben, dels i ett sekretariat under uppbyggnad på Chalmers i Göteborg dels på MIT, Massachusetts Institute of Technology, i Boston, USA.

Fakta om Bengt Nordén
Molecular Frontiers initiativtagare Bengt Nordén är professor i fysikalisk kemi på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han är även ordförande för Kungliga Vetenskapsakademiens fjärde klass (kemi), som beslutar om utseende av Nobelpristagare, samt för CERC3 (Council of the European Research Councils’ Chemistry Committees).

I Bengt Nordéns forskning samverkar biologi med fysik och kemi, och han har ett flertal gånger fått omnämnandet “outstanding” som forskare. Våren 2006 fick han utmärkelsen “Senior Individual Grant” av Strategiska forskningsstiftelsen, SSF. Syftet med anslaget, sex miljoner på tre år, är att möjliggöra för forskare med lång och framgångsrik karriär att söka sig nya banor.


Länkar:
Läs mer om deltagare och styrelse på Molecular Frontiers webbsida:
www.molecularfrontiers.org

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Bengt Nordén, Chalmers tekniska högskola, tel 031- 772 30 41, 0730-34 64 41
norden@chalmers.se

Per Thorén, Chalmers tekniska högskola, tel: 031-772 28 38, 0701 – 47 92 35
thoren@chalmers.se

Kontakt på informationsavdelningen:
Sofie Hebrand, tel: 031-772 84 64
sofie.hebrand@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera