Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 augusti 2006

Unika resultat i svensk studie av hivvaccin

En svensk hivvaccinstudie vid Karolinska institutet (KI), Karolinska universitetssjukhuset och Smittskyddsinstitutet (SMI) har visat på överraskande goda resultat. Över 90 procent av försökspersonerna i fas 1-studien har utvecklat ett immunsvar mot hiv.

– Ett så bra resultat har tidigare inte setts med vaccin av denna typ, säger professor Eric Sandström, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Ett vaccin som utvecklats av forskare på SMI har nu genomgått en första klinisk studie på friska försökspersoner i Sverige med syfte att studera säkerheten och olika sätt att ge vaccinet. Vaccinet är ett så kallat genetiskt vaccin, där man vaccinerar med delar av virus arvsmassa vilket leder till att kroppens celler under kort tid själva producerar de proteiner som tillförd arvsmassa kodar för.

Försökspersonerna har vaccinerats vid tre tillfällen med detta genetiska vaccin med en nålfri injektionsmetod. För att ytterligare förstärka effekten har försökspersonerna även fått en fjärde dos med ett vaccin där delar av hivvirusets arvsmassa byggts in i ett annat virus (vaccinia = kokoppsvirus). Detta vaccinia-baserade hivvaccin är producerat av National Institute of Health i USA och donerat för användning i denna svenska studie.

– Vårt vaccin är konstruerat så, att det ska kunna skydda mot flera av de cirkulerande hivtyperna i Afrika och i västvärlden. Mer än 90 procent av försökspersonerna har utvecklat ett immunsvar mot hiv och vaccinerna har tolererats väl, säger professor Britta Wahren vid SMI/KI.

Data från studien kommer att presenteras vid hivvaccinkonferensen i Amsterdam den 29 augusti – 1 september under rubriken: “Multigene, multiclade HIV-1 plasmid DNA prime and MVA boost is safe and highly immunogenic in healthy human volonteers”. Avsikten är att följa upp den svenska studien med en större fas 1 till 2-studie i Tanzania som enligt planerna ska starta hösten 2006. Syftet med denna studie är att bekräfta de svenska resultaten på afrikanska försökspersoner och att bygga upp kompetens i Tanzania för att på plats genomföra alla delar av studien, inklusive sofistikerade laboratorieundersökningar.

Projektet leds av KI-professorerna Gunnel Biberfeld och Britta Wahren vid SMI samt Eric Sandström vid Karolinska universitetssjukhuset. SMI har sedan 1986 drivit omfattande projekt inom hivområdet stödda av Sida/SAREC, EUs femte ramprogram, Vetenskapsrådet, Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Sedan flera år har projekten allt mer kommit att inriktas mot utveckling av ett vaccin för förebyggande av hiv.

Data från studien släpps i samband med presentationen vid Amsterdamkonferensen den 30 augusti.

Kontaktinformation
För frågor, kontakta:

Gunnel Biberfeld, professor i immunologi, SMI och KI
Tel: 08-457 26 60 eller 073-346 26 60 E-post: gunnel.biberfeld@smi.ki.se

Eric Sandström, professor i dermatovenerologi, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset
Tel: 08-616 25 71 eller 070-484 60 37
E-post: eric.sandstrom@karolinska.se

Britta Wahren, professor i virologi, SMI och KI
Tel: 08-457 26 30 eller 070-674 15 27
E-post: britta.wahren@smi.ki.se

Presskontakt:

Aase Sten, pressekreterare, SMI
Tel: 08-457 23 32 eller 070-338 23 32
E-post: aase.sten@smi.ki.se

Ulla Sörensen, pressekreterare, Karolinska universitetssjukhuset
Tel: 08-5858 06 81 eller 070-484 00 55
E-post: ulla.sorensen@karolinska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera