Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 augusti 2006

Ny avhandling vid Stockholms universitet: Kritiserad koreograf i nytt ljus

Julian Algo beskrevs inte sällan som okunnig och lättviktig. Men i sin avhandling vid Institutionen för musik- och teatervetenskap tecknar Eva Lundgren ett mer nyanserat porträtt av den tyskfödde koreografen som blev den svenska Operans balettmästare.

Den 1 september lägger Eva Lundgren vid Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet, fram sin avhandling “Lek med lust – balettuppsättningar på stockholmsoperan 1931-1938: Theatertanz, genusaspekter och historieskrivning”. Med sin avhandling vill Eva Lundgren visa hur olika infallsvinklar och ideologier resulterar i olika danshistoriska beskrivningar av koreografen Julian Algo. I avhandlingen utgår hon från Julian Algos bakgrund som framträdande koreograf inom tysk Theatertanz.

– Hans uppsättningar i Stockholm ser jag som stilblandade och lekfulla gestaltningar av genus och sexualitet som togs väl emot på trettiotalet. Jag vill problematisera bilden av Algo i svensk danshistoria där han inte sällan har beskrivits som okunnig inom klassisk balett och med lättviktiga uppsättningar. Men klassisk balett var inte alls tongivande i den experimentella och stilblandande Theatertanz som var Algos bakgrund, och kan knappast ha varit vad Operan förväntade sig när Algo anställdes, däremot har klassisk balett varit norm i delar av historieskrivningen om honom, säger Eva Lundgren.

Hon tar även upp tidskriften Scenens kritik, eller snarare angrepp på dåvarande operachefen John Forsell, Julian Algo och några av Operans kapellmästare med judisk bakgrund.

De baletter som tas upp i avhandlingen kom till stor del från Ballet Russes repertoar, men perioden omfattar också uruppförandet av Orfeus i sta’n med nykomponerad musik av Hilding Rosenberg.

Disputationen äger rum den 1 september kl.13.00, Stockholms universitet, Humanisthusets hörsal (f.d. Manne Siegbahn-laboratoriet), Frescativägen 24, Stockholm.


För ytterligare information kontakta:
Eva Lundgren, doktorand Institutionen för musik- och teatervetenskap, mobil 070-4824415, e-post e.lundgren@bredband.net
Maria Erlandsson, pressekreterare Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Fakta om Julian Algo:
Julian Algo (1899-1955), Operans balettmästare 1931-1952, född och uppvuxen i Ulm, svensk medborgare 1937, levde i Stockholm fram till sin död. Under tjugotalet var Algo bland annat dansare på Operan i Berlin, partner till koreografen Yvonne Georgi och balettmästare i Duisburg. Algo var utbildad inom både modern dans och klassisk balett. På stockholmsoperan satte Algo upp tolv baletter, varav nio under 1930-talet, samt gjorde koreografier till 26 operor mellan 1931 och 1952.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera