Tema

Internationell konferens om stadshistoria

På onsdag inleds världens åttonde internationella stadshistoriska konferens. Arrangör är Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet. Drygt 450 personer från hela världen deltar i de omkring 60 sessionerna i vitt skilda ämnen från medeltid till idag.

– Här finns bland annat en stor session kring städernas klimat- och miljöfrågor ur ett historiskt perspektiv. Frågor om mångkulturalism, rumsliga gränser och lokala identiteter återkommer på varierande sätt i flera av de större sessionerna. På agendan finns också frågan om hur modern IT kan användas vid internationella jämförelser av städers utveckling över tid, säger Lars Nilsson, professor i historia, särskilt stads- och kommunhistoria, och arrangör till konferensen.

Journalister är välkomna att ta del av sessionerna.

Kontaktinformation
För ytterligare information om konferensen:
Lars Nilsson, professor, Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms universitet,
tfn 08-16 33 94, e-post lars.nilsson@historia.su.se, webbsida www.urbanhistory.su.se

Anmälan kan göras vid konferensdisken, kontaktperson Bo Eriksson, mobil 070-267 66 42

För övriga frågor, kontakta kansliet:
Tfn 08-674 71 18, e-post urbanhistory@su.se

Internationell konferens om stadshistoria

 lästid ~ 1 min