Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 augusti 2006

Benskörhet vanligt hos vuxna patienter med ryggmärgsbråck

Många vuxna patienter som har en medfödd skada på ryggmärgen har också större risk att få frakturer. Ryggmärgsskadan medför ofta försämrad bentäthet. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Att barn med medfödd ryggmärgsskada ofta har försämrad bentäthet är känt sedan länge, men nu visar en studie för första gången att också vuxna med ryggmärgsbråck riskerar att utveckla benskörhet. I studien mättes bentätheten hos 21 vuxna patienter med ryggmärgsbråck i Göteborg och Borås.
– Våra mätningar visade att var tredje av patienterna hade minskad bentäthet. Alla patienter i studien var unga vuxna och det är iögonfallande att så många hade försämrad bentäthet, säger läkaren Kirsi Valtonen.

Benskörhet kallas också osteoporos. Sjukdomen innebär en ökad risk att få frakturer eftersom kroppens ben är mer bräckliga. Bentäthet mäts vanligen i ländryggen och i ena höften. I Kirsi Valtonens studie var bentätheten oftare minskad i höften och bara några få patienter hade minskad bentäthet i ländryggen.

Det fanns både rullstolsburna och gående patienter i studien men förmågan att gå tycktes inte ha störst betydelse för bentätheten.
– Istället är andra riskfaktorer mer betydelsefulla, som nedsatt njurfunktion, opererad urinblåsa och användning av vissa mediciner. Dessa faktorer verkar förstärkas om patienten dessutom är rullstolsburen, säger Kirsi Valtonen.

Resultaten visar att sjukvården borde vara mer medveten om risken för osteoporos hos vuxna patienter med ryggmärgsbråck. Om patienten också har andra riskfaktorer bör bentätheten mätas.
– Risken för osteoporos kan också enkelt minskas med ett tillskott av kalcium och D-vitamin. Den som har ryggmärgsbråck kanske inte går ut lika ofta som en frisk person och den som får mindre sol bildar också mindre D-vitamin, säger Kirsi Valtonen.

Avhandlingen visar också att ryggmärgsskadade arbetar i förhållandevis hög utsträckning. Av 230 vuxna patienter svarade 50 % att de förvärvsarbetade. Siffran kan jämföras med den svenska befolkningen i allmänhet, där 75 % arbetar.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, sektionen för allmänmedicin
Avhandlingens titel: Medical problems associated with spinal cord lesions – impact on functioning

Avhandlingen försvaras fredagen den 1 september, klockan 09.00, föreläsningssal 2118, Hälsovetarbacken, Hus 2, plan 1, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Kirsi Valtonen, leg läkare, telefon: +358 50 596 1509, e-post: kirsi.valtonen@pp.inet.fi

Handledare:
Professor Eira Viikari-Juntura, telefon: +358 40 736 92 59, e-post: eira.viikari-juntura@ttl.fi
Professor Lauren Lissner, telefon: 031- 773 68 47, e-post: lauren.lissner@medfak.gu.se
Docent Hannu Alaranta, telefon: +358 40 528 82 54, e-post: hannu.alaranta@invalidiliitto.fi

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera