Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 augusti 2006

Skårade och oxiderade titanskruvar kan ge tandproteser snabbare

En titanskruv med skåror på gängorna läker snabbare och bättre in i käkbenet jämfört med en skruv utan skåror. Om ytan på titanskruven dessutom behandlats så att den inte är så slät kan skruven få ännu bättre fäste. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Att ersätta en förlorad tand med en tandprotes kan ta lång tid. Patienten måste vänta flera månader innan titanskruven är så stabil att protesen kan fästas i munnen, i alla fall med den äldre släta titanskruven.

De senaste åren har nya skruvmodeller dykt upp på marknaden. Ytmodifierade titanskruvar har blivit allt vanligare.
– Vissa patienter har sämre benförhållanden än andra, och då behöver vi se till att implantatet verkligen fäster som det ska och att läkningstiden blir så kort som möjligt. Då är det bra att det finns alternativ till de traditionella ytsläta skruvarna, säger tandläkaren Patricia Miranda-Burgos.

Patricia Miranda-Burgos visar nu i djurstudier att både skåror och oxiderad yta gör att implantatet blir stabilare och läker bättre. I flera olika studier jämför hon släta skruvar med skårade och oxiderade skruvar. Totalt ingår 327 titanskruvar i undersökningarna.

Studierna visar på en tydlig skillnad mellan ytmodifierade och släta implantat. Vid en slät skruv bildades det nya benet in mot skruven från omgivande ben, men vid den oxiderade ytan kunde benbildningen också starta direkt på ytan.
– På oxidskiktet kunde vi först se ett tunt mörkfärgat lager som så småningom populerades av benproducerande celler. Bentillväxten skedde på så sätt från olika håll och implantatet kunde därför läka in snabbare, säger Patricia Miranda-Burgos.

Avhandlingen visar att benbildningen gärna börjar i skårorna på gängan. På så vis kan skåran styra hur benet ska växa runt skruven. Genom att mäta resonansfrekvens och kontrollera implantatets stabilitet drar Patricia Miranda-Burgos också slutsatsen att implantatet blir som mest stabilt om skårorna är 0,11 mm breda.
– Om skårorna är för breda fäster inte benet tillräckligt hårt mot ytan och om implantatet. Om skårorna är för smala blir benet i skåran inte tillräckligt tåligt.

Behandlingen med de gamla släta titanskruvarna är visserligen tidskrävande, men fördelen är att de är vetenskapligt testade och väldokumenterat säkra.
– Flera kliniska studier har visat att oxiderade implantat läker bättre och har bättre lyckandefrekvens än släta, men när det gäller skårade skruvar har det än så länge bara gjorts djurexperimentella studier som bevisar att de är bättre. Vi behöver också kliniska studier med patienter för att bekräfta att det verkligen fungerar så bra, säger Patricia Miranda-Burgos.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för odontologi, avdelningen för biomaterialvetenskap
Avhandlingens titel: On the influence of micro- and macroscopic surface modifications on bone integration of titanium implants

Avhandlingen försvaras fredagen den 1 september, klockan 13.00, föreläsningssalen, avdelningen för biomaterialvetenskap, Medicinaregatan 8B, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Patricia Miranda-Burgos, leg tandläkare, telefon: 031-773 29 66, 070-275 85 75, e-post: patricia.miranda-burgos@biomaterials.gu.se

Handledare:
Professor Lars Sennerby, telefon: 031- 773 29 65, e-post: lars.sennerby@biomaterials.gu.se
Docent Lars Rasmusson, telefon: 031- 773 29 66, e-post: lars.rasmusson@biomaterials.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera