Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 augusti 2006

Dams under Debate

Dammar kan ge elkraft, bidra till vattenförsörjning och skydda oss mot översvämningar. Utbyggnaden pågår för fullt i tredje världen. Men det innebär också stora ingrepp i naturen och medför risker för både människor och ekosystem. Hur balanseras dessa negativa och positiva effekter? Detta debatteras av forskare i boken “Dams under Debate” som Forskningsrådet Formas tagit fram inför World Water Week.

– Det är ett dilemma att de som drar nytta av dammarna oftast inte är desamma som förlorar på dem, säger Sture Blomgren, Formas tf generaldirektör. Det kan vara svårt att förstå alla konsekvenser av ett dammbygge och att det inte alltid är den bästa lösningen.

I över tusen år har människan byggt dammar för att kontrollera vattnet i tid och rum. Dammarna tämjer vattnet. De ger oss vatten på människans villkor. I dagens globala vattenkris kan användning av dammar med olika funktioner bli en viktig del av lösningen. Men dammarna måste byggas med kunskap och med omsorg om natur och människor. Då kan de bli avgörande för mänsklighetens överlevnad och komfort. Dammar som används till olika ändamål på en och samma gång kan skapa konflikter – dammar som ska skydda mot översvämningar ska ha tomma magasin medan dammar för bevattning bör ha fulla magasin. Detta är en av de utmaningar som behöver lösas.

Bokens 14 avsnitt har skrivits av forskare och handlar om dammar för att tämja, utnyttja och skydda oss mot vatten. Umeå universitet har samlat information om dammar i 292 av världens stora flodsystem. Det är viktig baskunskap för den fortsatta utbyggnaden och inför framtida klimatförändringar. Projektet beskrivs i bokens första kapitel.

Dams under Debate är Formas tredje bok om vatten och lanseras i samband med World Water Week i Stockholm. De två tidigare utgivna böckerna inom området är “Water research – what´s next?” från år 2004 samt “Groundwater under threat” från år 2005.

Boken kostar 100 kronor inkl moms och kan beställas via Formas nätbokhandel www.formas.se eller från Kundtjänst
Formas, tel 08-690 9522, fax 08-690 9550, e-post: formas.ldi@liber.se. Recensionsexemplar kan beställas från Formas, maria.guminski@formas.se, tel 08-775 4008.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Birgitta Johansson, birgitta.johansson@formas.se, 08-775 40 03, Emilie von Essen, emilie.von.essen@formas.se, 08-775 40 08, 0733-50 31 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera